Suomen kansalaisuuden voi saada syntyperän tai hakemuksen perusteella

Suomen kansalaisuudesta säädetään Suomen perustuslaissa ja tarkemmin kansalaisuuslaissa. Suomen kansalaisuuden voi saada syntymän ja vanhempien kansalaisuuden perusteella sekä hakemuksesta tai ilmoituksesta. Kansalaisuudesta voidaan vapauttaa vain, jos henkilöllä on tai hän saa toisen valtion kansalaisuuden.

Suomessa noudatetaan ensisijaisesti kansalaisuuden periytymisperiaatetta, jolloin lapsi saa vanhempansa kansalaisuuden. Vaikka Suomen kansalaisen lapsi syntyisi ulkomailla, hän saa Suomen kansalaisuuden vanhemmaltaan. Koska tieto ulkomailla syntyneestä lapsesta ja hänen Suomen kansalaisuudestaan ei tule automaattisesti Suomen viranomaisille, vanhempien kannattaa itse ilmoittaa asiasta maistraatille tai Väestörekisterikeskukselle.

Suomen kansalaisuuden saamisesta, säilyttämisestä ja menettämisestä sekä kansalaisuusaseman määrittämisestä päättää Maahanmuuttovirasto.

Kansalaisuuslakia päivitetään

Sisäministeriössä on käynnissä lakihanke, jonka tavoitteena on ajantasaistaa ja selkeyttää kansalaisuuslain säännöksiä. Kansalaisuuden saamisen tai menettämisen edellytyksiä ei ole tarkoitus muuttaa. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 28.4.2022.

Kansalaisuuslain muutos -hanke

Lisätietoja

Tiina Sinkkanen, Lainsäädäntöneuvos/lagstiftningsråd 
sisäministeriö, Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö 0295488626