Ihmiskauppa on ihmisoikeushaaste

Ihmiskauppaa ja siihen rinnastettavaa hyväksikäyttöä pidetään yhtenä aikamme suurimmista ihmisoikeushaasteista. Ihmiskaupassa uhri alistetaan toisen määräysvaltaan tarkoituksena henkilön yleensä taloudellinen hyväksikäyttö. Lopputuloksena uhri ei voi toimia oman tahtonsa mukaisesti. Ihmiskauppaa on myös luonnehdittu nykypäivän orjuudeksi.

Suomea sitovat lukuisat kansainväliset ihmiskauppaan liittyvät sopimukset ja velvoitteet kuten esimerkiksi YK:n kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen sopimukseen liittyvä lisäpöytäkirja sekä Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastainen sopimus.

Suomessa muun muassa työperäistä ihmiskauppaa

Suomessa ilmi tulleet ihmiskauppatapaukset ovat koskeneet muun muassa työperäistä ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa. Ihmiskaupparikollisuuden uusia muotoja kehittyy koko ajan. Työelämään liittyviä tapauksia on tullut ilmi esimerkiksi ravintola-alalla. Moni ihmiskaupan uhreista on saapunut Suomeen ulkomailta. Suomessa on kuitenkin myös ollut tapauksia, joissa ihmiskaupan uhrit ovat olleet Suomen kansalaisia.

Poliisin tietoon on tullut viime aikoina vuosittain noin 20 - 30 epäiltyä ihmiskaupparikosta. Yhteen tilastoituun ihmiskaupparikokseen voi sisältyä useampia kuin yksi tekijä sekä vastaavasti myös useampi uhri. Ihmiskauppaan liittyviä rikoksia tutkivat poliisi ja rajatarkastusviranomaiset.

Lisätietoja

Miia Lehtinen, Poliisitarkastaja 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488686