Ihmiskauppa on vakava rikos

Ihmiskauppa on vakava rikos, jossa tekijä alistaa uhrinsa alisteiseen asemaan. Yleensä pyrkimyksenä on taloudellinen hyväksikäyttö tai muun hyödyn tavoitteleminen.

Ihmiskauppa on tyypillisesti piilorikollisuutta, joka ei välttämättä tule viranomaisten tietoon. Ihmiskaupan monet ilmenemistavat ja uhrin alisteinen asema tekevät uhrien tunnistamisesta ja rikosten paljastamisesta haastavaa.

Suomessa muun muassa työperäistä ihmiskauppaa

Suomessa ilmi tulleet ihmiskauppatapaukset ovat koskeneet muun muassa työperäistä ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa. Ihmiskaupparikollisuuden uusia muotoja kehittyy koko ajan.

Moni ihmiskaupan uhreista on saapunut Suomeen ulkomailta. Suomessa on kuitenkin myös ollut tapauksia, joissa ihmiskaupan uhrit ovat olleet Suomen kansalaisia.

Monen eri viranomaisen yhteistyötä

Valtioneuvosto hyväksyi työperäisen hyväksikäytön vastaisen toimenpideohjelman helmikuussa 2024. Toimintaohjelman koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Ihmiskauppaa ehkäistään poikkihallinnollisesti ja kokonaisvaltaisesti, ihmiskaupan torjuntaa tehostetaan ja tietojenvaihtoa viranomaisten välillä lisätään.

Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori työskentelee oikeusministeriössä. Hän sovittaa yhteen poikkihallinnollisia ihmiskaupan torjuntaan liittyviä asioita sekä osallistuu ihmiskauppaan liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön. Koordinaattorin tukena toimii valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteensovittamissihteeristö.

Suomen kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimii yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Poliisissa toimii valtakunnallinen ihmiskaupparikoksiin erikoistunut ryhmä. Ryhmä sekä tutkii että tukee poliisilaitoksia rikosten tutkinnassa.  

Uhreille apua auttamisjärjestelmän kautta

Ihmiskaupan uhreille tarkoitetun auttamisjärjestelmän toimintaa koordinoi Joutsenon vastaanottokeskus. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on viranomainen, joka voi tarjota uhreille erilaisia palveluja ja tukitoimia.

Ulkomaalaiselle, jonka voidaan perustellusti epäillä joutuneen ihmiskaupan uhriksi, voidaan tietyin edellytyksin myöntää myös oleskelulupa