Työ sisäministeriössä on yhteiskunnallisesti merkityksellistä

Sisäministeriössä työskentelee noin 190 asiantuntevaa ja sitoutunutta ammattilaista erilaisissa lainvalmistelun, sisäisen turvallisuuden (poliisiasiat, pelastustoimi ja rajaturvallisuus), maahanmuuton sekä talouden ja hallinnon tehtävissä.

Sisäministeriön päätehtäviä on kolme:

  1. valmistella poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö
  2. tulosohjata sisäministeriön alaisia virastoja ja laitoksia sekä
  3. käsitellä ministeriön toimialaan kuuluvat kansainväliset ja EU-asiat.

Työtehtävät ovat haastavia ja monipuolisia, ja työ on yhteiskunnallisesti merkityksellistä. Työ sisäministeriössä tarjoaa näköalapaikan valtionhallintoon ja erityisesti sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton asioihin.

Ministeriössä panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on työyhteisö, joka on tehokas, oppiva ja hyvinvoiva.