Rahankeräys on luvanvaraista toimintaa

Rahankeräyksillä vedotaan yleisöön rahalahjoitusten saamiseksi. Rahankeräyksessä lahjoittajille ei anneta vastiketta eli lahjoittaja ei saa mitään rahaa vastaan.

Rahankeräys on luvanvaraista toimintaa. Lupa voidaan myöntää yleishyödyllistä toimintaa harjoittavalle yhteisölle tai säätiölle yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi. Lupaa hakevan yhteisön koko toiminnan ei tarvitse olla yleishyödyllistä,
mutta rahankeräyksellä hankitut varat tulee käyttää yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen. Rahankeräysluvan enimmäiskesto on viisi vuotta.

Luvat haetaan poliisilta

Rahankeräyslupaviranomaisia ovat poliisilaitokset ja Poliisihallitus. Poliisilaitos voi myöntää rahankeräysluvan omalle toimialueelleen. Poliisihallitus voi myöntää rahankeräysluvan silloin, kun rahankeräys järjestetään yhden poliisilaitoksen aluetta laajemmalla alueella.

Rahankeräyslaissa säädetään tietyistä poikkeuksista jolloin rahankeräyslupaa ei tarvita. Lupaa ei esimerkiksi tarvita päiväkodin ryhmän, koululuokan tai vakiintuneen opinto- tai harrasteryhmän omassa tilaisuudessaan suorittamaan rahankeräykseen, jos rahankeräyksen toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa täysivaltainen henkilö.

Uusi rahankeräyslaki tulee voimaan keväällä 2020

Rahankeräyslain uudistus tulee voimaan maaliskuun alussa vuonna 2020. Se tuo mukanaan merkittäviä helpotuksia rahankeräysten järjestämiseen.

Uuden rahankeräyslain pääsääntönä on edelleen rahankeräyksen järjestäjän toiminnan ja keräystarkoituksen yleishyödyllisyys. Uuden lain myötä rahankeräysluvat myönnetään aina toistaiseksi voimassa olevina. Uusi laki mahdollistaa myös ilmoituksenvaraisesti järjestettävät pienimuotoiset kansalaiskeräykset (pienkeräykset).

Lisätietoja

Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488586  


Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488573