Rahankeräys on luvanvaraista toimintaa

Rahankeräyksillä vedotaan yleisöön rahalahjoitusten saamiseksi. Rahankeräyksessä lahjoittajille ei anneta vastiketta eli lahjoittaja ei saa mitään rahaa vastaan.

Rahankeräys on luvanvaraista toimintaa. Lupa voidaan myöntää yleishyödyllistä toimintaa harjoittavalle yhteisölle tai säätiölle yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi. Lupaa hakevan yhteisön koko toiminnan ei tarvitse olla yleishyödyllistä, 
mutta rahankeräyksellä hankitut varat tulee käyttää yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen. Rahankeräysluvan enimmäiskesto on viisi vuotta.

Rahankeräyslupaviranomaisia ovat poliisilaitokset ja Poliisihallitus. Poliisilaitos voi myöntää rahankeräysluvan omalle toimialueelleen. Poliisihallitus voi myöntää rahankeräysluvan silloin, kun rahankeräys järjestetään yhden poliisilaitoksen aluetta laajemmalla alueella.

Rahankeräyksellä saadut varat on käytettävä rahankeräysluvassa määrättyyn käyttötarkoitukseen. Jos saatuja varoja tai osaa niistä ei voida käyttää rahankeräysluvassa määrättyyn tarkoitukseen, varojen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa uudella lupahakemuksella.

Rahankeräyslaissa säädetään tietyistä poikkeuksista jolloin rahankeräyslupaa ei tarvita. Lupaa ei esimerkiksi tarvita päiväkodin ryhmän, koululuokan tai vakiintuneen opinto- tai harrasteryhmän omassa tilaisuudessaan suorittamaan rahankeräykseen, jos rahankeräyksen toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa täysivaltainen henkilö.

Tavoitteena on sujuvoittaa nykyistä järjestelmää

Sisäministeriössä on käynnissä rahankeräyksiä koskeva esiselvityshanke, jonka tehtävänä on kartoittaa rahankeräystoiminnan nykytila ja kehittämiskohteet. Tavoitteena on selvittää vaihtoehtoisia toteuttamismalleja rahankeräystoiminnan sujuvoittamiseksi. Samalla on kuitenkin tarkoitus pitää kiinni voimassa olevan rahankeräyslain tavoitteesta estää epärehellinen toiminta rahankeräysten yhteydessä.

Viime hallituskaudella aloitettiin rahankeräyslain kokonaisuudistukseen tähtäävä hanke. Valmistelun aikana nousi esille useita laajoja kysymyksiä liittyen uudistuksen sisältöön. Esiselvityksessä pureudutaan näihin kysymyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi rahankeräysten yleishyödyllisyyteen ja lupamenettelyyn. Hankkeen aikana arvioidaan tarve mahdollisen lainsäädäntöhankkeen käynnistämiselle.

Lisätietoja

Sini Lahdenperä, erityisasiantuntija 
Sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488312