Hyppää sisältöön
Media

Rahankeräyslain muutoksella tarkoitus mahdollistaa vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2021 13.47
Tiedote 112/2021

Rahankeräyslakia on tarkoitus muuttaa niin, että vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut rajattaisiin lain ulkopuolelle. Jatkossa vapaaehtoinen päästökompensaatiotoiminta ei edellyttäisi rahankeräyslupaa. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle esityksen lain muuttamisesta 16.9.2021.

Vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa esimerkiksi matkustamisesta tai hankittavan tuotteen valmistamisesta aiheutuneiden kasvihuonepäästöjen hyvittäminen maksua vastaan. 

– Päästökompensointi on olennainen osa ilmastotoimia ja täydentää vaikuttavia päästövähennystoimia. On tärkeää, ettei rahankeräyslaki estä näiden päästöjä kompensoivien palveluiden tarjoamista, sisäministeri Maria Ohisalo toteaa.

Rahankeräyslain muutos edistää osaltaan hallitusohjelman tavoitetta tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Tavoitteena selventää lainsäädäntöä ja mahdollistaa päästökompensaatiopalveluiden kehittyminen

Lakimuutoksen tavoitteena on selventää rahankeräyslain suhdetta vapaaehtoiseen päästökompensaatioon. Nykyinen lainsäädäntö on näyttäytynyt epäselvänä päästökompensaatiopalveluja tarjoaville yrityksille ja järjestöille. 

Toimiala on kasvanut viime vuosina. Kuluttajille, yrityksille ja muille organisaatioille on tarjolla erilaisia päästökompensaatiopalveluita. Riippuen tarjotusta päästökompensaatiopalvelusta, niiden on voitu katsoa täyttävän rahankeräyksen määritelmän ja toiminta on näin ollen vaatinut rahankeräysluvan. 

Nyt esitetyn lakimuutoksen myötä vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut rajataan rahankeräyslain ulkopuolelle ja niiden tarjoaminen olisi jatkossa mahdollista ilman rahankeräyslupaa. Rahankeräyslain ulkopuolelle rajattu toiminta olisi mahdollista erilaisille toimijoille riippumatta palveluntarjoajan oikeudellisesta muodosta eli siitä, onko kyseessä esimerkiks yritys, säätiö tai järjestö. 

Muutoksella halutaan mahdollistaa kansallisten vapaaehtoisten päästökompensaatiopalveluiden markkinat ja tätä kautta kannustaa yrityksiä ja muita alan toimijoita kehittämään uusia vapaaehtoisia päästökompensaatiopalveluita ja innovaatioita toimialalla.

Ehdotetulla muutoksella ei olisi vaikutuksia kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksiin tehdä muuta yleishyödyllistä ilmastoa hyödyttävää työtä rahankeräyslain sääntelyn piirissä.

Rahankeräyslaki säätelee pääasiassa yleishyödyllisiä rahankeräyksiä

Rahankeräyslaissa säädetään rahankeräysten järjestämisestä ja niiden valvonnasta. Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä on joko rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle pienkeräyksen järjestämisestä. Yritykset eivät voi saada rahankeräyslupaa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian syksyllä 2021.

Lisätietoja
valtiosihteeri Akseli Koskela, p. 050 418 2274, [email protected]
erityisasiantuntija Sanna Leinonen, p. 0295 488 458, [email protected]