Kansalaisuuslain uudistaminen

Hallitusohjelman mukaan kansalaisuuslaki uudistetaan tiukentamalla kansalaistamisen edellytyksiä. Tavoitteena on kannustaa kotoutumiseen, suomalaisen yhteiskunnan sääntöjen noudattamiseen ja työntekoon. 

Kansalaisuuslain uudistaminen toteutetaan sisäministeriössä vaiheittain kolmessa eri hankkeessa.

Tarkoituksena on tehdä muutoksia muun muassa asumisaikaa, nuhteettomuutta, toimeentuloedellytystä ja kansalaisuuden menettämistä koskevaan sääntelyyn. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia ottaa käyttöön kansalaisuuskoe osana kansalaisuuden saamisen edellytyksiä. 

Asumisajan pidennys – hanke 1

Ensimmäisessä hankkeessa tarkastellaan erityisesti asumisaikaedellytystä kansalaistamisen ehtona. Hallitus esitti 4.7.2024 kansalaisuuslain muutoksen vahvistettavaksi ja tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki 5.7.2024. 

Hankkeen keskeiset sisällöt ovat: 

  • Asumisaikaa Suomessa pidennetään kahdeksaan vuoteen.
  • Asumisajaksi hyväksytään vain oleskeluluvalla tapahtunut oleskelu.
  • Asumisaikaan hyväksyttävien ulkomaanpäivien määrää vähennetään.
  • Poistetaan kansainvälistä suojelua saavien asumisaikaa koskeva poikkeus.
  • Selvitetään kansalaisuudettomia koskevien poikkeusten poistaminen.

Tiukennuksia toimeentuloedellytykseen ja muihin ehtoihin – hanke 2 

Hankkeen toisessa vaiheessa tarkastellaan muita yksittäisiä kansalaistamisen ehtoja sekä kansalaisuuden menettämistä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2024. 

Hankkeen keskeiset sisällöt ovat: 

  • Toimeentuloedellytystä tiukennetaan nykyiseen verrattuna. 
  • Kansalaisuutta ei voi saada ilman aktiivista oman henkilöllisyyden selvittämistä
  • Nuhteettomuusedellytystä tiukennetaan. 
  • Kansalaisuuden menettämisen ehtoja kiristetään.

Kansalaisuuskokeen käyttöönotto – hanke 3

Hankkeen kolmannessa vaiheessa otetaan käyttöön kansalaisuuskoe. Suomessa ei ole koskaan aiemmin ollut käytössä kansalaisuuskoetta, asian valmistelua varten sisäministeriö on käynnistänyt esiselvityksen syksyllä 2023. Työryhmän on tarkoitus saada työnsä valmiiksi kevään 2024 aikana. Työryhmän tavoitteena on selvittää muun muassa sitä, millainen koe Suomessa otetaan käyttöön ja mikä taho sitä hallinnoi. Selvityksen pohjalta valmistellaan vaadittavat muutokset kansalaisuuslakiin. 

Lisäksi hankkeen kolmannessa vaiheessa tehdään hallitusohjelman mukainen selvitys kaksoiskansalaisuusjärjestelmästä. Selvityksen valmistumisesta tiedotetaan erikseen. 

Hallituksen esitys kansalaisuuskokeesta on tarkoitus antaa eduskunnalle hallituskauden puoliväliin mennessä kevätistuntokaudella 2025.