Liputus Euroopan unionin lipulla

EU-lipun käyttäminen on maassamme yleistynyt. Tämän lipun käytöstä ei ole kansallisia säädöksiä tai määräyksiä. Sisäministeriö on kuitenkin eräissä yhteyksissä suosittanut liputtamista EU-lipulla mahdollisuuksien mukaan kansallislippumme rinnalla. Esimerkiksi toukokuun 9. päivänä vietettävänä Eurooppa-päivänä on suositeltu liputtamista myös EU-lipulla. Liputtaminen kahdella lipulla edellyttää kahta lipputankoa.

Liputtaminen EU-lipulla on perusteltua erityisesti silloin, kun liputuksen aihe liittyy EU:n toimintaan tai liputtamisesta annetaan EU:n piirissä yhteinen suositus. Muu EU-lipun käyttö liittyy yleensä vierailuihin tai kokouksiin, joihin tulee osallistujia EU-instituutioista tai EU-maista.

Sisäministeriö on antanut ohjeet EU-lipun käyttämisestä Suomen lipun rinnalla EU:n ulkorajoilla olevilla rajanylityspaikoilla. EU-lippua käytetään Suomen lipun rinnalla myös kansainvälisillä lentoasemilla ja satamissa.

EU-lippu

Euroopan neuvosto otti tähtilipun käyttöön vuonna 1955 Euroopan kansojen yhtenäisyyden symbolina. Vuodesta 1986 se on ollut myös Euroopan yhteisön lippu. EU-lipussa on kuvattuna taivaansinisellä pohjalla kaksitoista kultaista tähteä, jotka muodostavat ympyrän. Tähtien lukumääräksi on vahvistettu kaksitoista, joka on täydellisyyden ja yhtenäisyyden vertauskuva.

EU-lippu | EU