Sisäministeri Mikkonen tapaa Maltan sisäministeri Byron Camillerin Helsingissä 28.9.

28.9.2022 10.59
SM
Sisäministeri Krista Mikkonen tapaa Maltan sisäministeri Byron Camillerin Helsingissä 28.9. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistuksen etenemisestä sekä muuttoliikkeen välineellistämisestä.

Ukrainalaisten tilapäisen suojelun jatkoa sujuvoitettaisiin ulkomaalaislain muutoksella

27.9.2022 10.42
SM
Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen väliaikaisesta ulkomaalaislain muutoksesta, jolla varmistettaisiin tilapäisen suojelun perusteella Suomessa myönnetyn oleskeluluvan voimassaolo koko sen ajan, kun tilapäinen suojelu EU:ssa jatkuu. Ensimmäinen oleskelulupa myönnettäisiin suoraan suojelun koko voimassaoloajaksi. Jo oleskeluluvan saaneen henkilön ei myöskään tarvitsisi erikseen hakea oleskeluluvalleen jatkoa.

Pelastuslakiin ja Pelastusopistosta annettuun lakiin useita muutosehdotuksia
Vastuu palovaroittimista esitetään siirrettäväksi asukkaalta rakennuksen omistajalle

22.9.2022 15.30
SM
Palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvollisuuden muutosten tavoitteena on sääntelyn selkeyttäminen ja velvoitteiden nykyistä parempi toteutuminen.

Sisäministeriön hallinnonalan määrärahoihin esitetään vuodelle 2023 huomattavaa lisäystä

19.9.2022 18.35
SM
Hallitus esittää vuoden 2023 talousarviossa sisäministeriön hallinnonalalle yhteensä noin 2,274 miljardia euroa. Summa on noin 689 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Lisäyksen taustalla ovat erityisesti Venäjän hyökkäyssodan takia kevään kehyspäätöksessä tehdyt huomattavat lisäykset sisäiseen turvallisuuteen ja varautumiseen.