Suomi varautuu välineellistetyn maahantulon torjumiseen uudella lainsäädännöllä

16.7.2024 12.43
SM VNK
Tasavallan presidentti vahvisti 16. heinäkuuta lain väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Rajaturvallisuutta vahvistavan lain tavoite on varmistaa, että Suomella on tehokkaat keinot torjua tilanteet, joissa välineellistettyä maahantuloa käytetään Suomen painostamiseen sekä varautua välineellistetyn maahantulon vakavimpiin tilanteisiin.

Valtioneuvoston periaatepäätös ohjaa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyä ja torjuntaa

11.7.2024 13.47
SM
Valtioneuvosto antoi torstaina 11. heinäkuuta periaatepäätöksen toimenpideohjelmasta, jolla ennaltaehkäistään ja torjutaan väkivaltaista radikalisoitumista ja väkivaltaista ekstremismiä.

Vastaanottopalveluja aiotaan tehostaa hallitusohjelman mukaisesti

10.7.2024 12.15
SM
Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää ja valmistella vastaanottolakiin muutokset, joita hallitusohjelma ja uusi vastaanottodirektiivi edellyttävät. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2025.

Suomen kansalaisuuden saamista tiukennetaan – vaadittu asumisaika pitenee

4.7.2024 13.59
SM
Suomen kansalaisuuden edellytyksenä olevaa asumisaikaa pidennetään nykyisestä viidestä vuodesta kahdeksaan vuoteen 1.10. alkaen. Näin korostetaan onnistunutta kotoutumista kansalaisuuden saamisen edellytyksenä. Lisäksi mahdollistetaan turvallisuusnäkökohtien huomioiminen entistä paremmin. Asumisajaksi hyväksytään vain oleskeluluvalla tapahtunut oleskelu Suomessa.

Tutustu myös