Sisäministereiden tarkoitus tehdä päätös tilapäisen suojelun jatkamisesta sotaa pakeneville ukrainalaisille

27.9.2023 15.21
SM
EU-maiden sisäministerit tapaavat Brysselissä 28.9. oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa. Ministereiden asialistalla on mm. Ukrainan tilanne ja muuttoliikkeeseen liittyvät asiat. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen.

Sisäministeriö valmistelee vastaanottorahan pienentämistä

26.9.2023 13.16
SM
Sisäministeriö on asettanut hankkeen tarkastelemaan kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien henkilöiden vastaanottorahaa. Hallitusohjelman mukaan vastaanottoraha pienennetään perustuslain ja vastaanottodirektiivin sallimaan minimiin. Tavoitteena on, että esitys etenee eduskunnan käsittelyyn kevätistuntokaudella 2024.

Lakihankkeessa arvioidaan ja parannetaan biometristen tietojen käyttöä rikostorjunnassa

25.9.2023 12.09
SM
Sisäministeriö asettaa lainsäädäntöhankkeen arvioimaan ja valmistelemaan biometristen tietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamista. Tavoitteena on parantaa biometriikan käytön edellytyksiä lainvalvonnassa ja rikostorjunnassa.

Sisäistä turvallisuutta vahvistetaan rikostiedustelulainsäädännön ja tiedonvaihdon kehittämisellä

25.9.2023 12.07
SM
Sisäministeriö käynnistää poliisin rikostiedustelua koskevan lainsäädännön valmistelun. Samanaikaisesti asetetaan lainsäädäntöhanke poliisin tiedonvaihtoa koskevan sääntelyn muuttamiseksi. Tavoite on, että poliisi pystyy vastaamaan nykyisen toimintaympäristön vaatimuksiin ja torjumaan tehokkaasti esimerkiksi järjestäytynyttä rikollisuutta.

Tutustu myös