Pohjoismainen yhteistyö siviilivalmiudessa ja varautumisessa on nyt tärkeämpää kuin koskaan

2.12.2022 13.57
SM
Yhteiskunnan siviilivalmius- ja varautumisasioista vastaavat ministerit tai heidän sijaisensa Tanskasta, Ruotsista, Norjasta, Islannista ja Suomesta tapasivat 2.12. Reykjavikissa niin kutsutun Haga-yhteistyön merkeissä. Suomea kokouksessa edusti sisäministeriön valtiosihteeri Akseli Koskela.

Valtioneuvosto vahvisti pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet 2023-2026

1.12.2022 14.30
SM
Tavoitteissa huomioidaan kansalliset, alueelliset ja paikalliset tarpeet pelastustoimelle sekä onnettomuusuhat. Tavoitteiden tarkoituksena on varmistaa pelastustoimen palvelujen järjestäminen laadukkaasti, yhdenmukaisesti ja kustannusvaikuttavasti. Tavoitteet tulevat voimaan 1.1.2023.

Sisäministeri Krista Mikkonen ja järjestöt keskustelivat nuorisorikollisuudesta ja jengiytymisestä

1.12.2022 8.58
SM
Pyöreän pöydän osallistujat.
Sisäministeri Krista Mikkosen pyöreän pöydän tapaamisessa oli mukana nuorten kanssa ennalta estävää työtä tekeviä tahoja ja viranomaisia.
Sisäministeri Krista Mikkonen keskusteli 30.11. eri alan asiantuntijoiden kanssa nuorisorikollisuudesta, jengiytymisestä ja jengirikollisuudesta ilmiöinä. Pyöreän pöydän tapaamiseen oli kutsuttu kokemusasiantuntijoita, nuorten kanssa ennalta estävää työtä tekeviä tahoja sekä viranomaisia.

Suomi lähetti energiasektorin apua Ukrainaan

30.11.2022 16.04
SM TEM
Suomi lähetti 24.11. Ukrainaan lisää kipeästi kaivattua energiasektorin apua. Nyt lähtenyt kokonaisuus piti sisällään sähköverkon komponentteja, kuten virtamuuntajia, katkaisijoita ja releitä. Aiemmin syksyllä Ukrainaan lähetettiin 28 virtamuuntajaa.

Tutustu myös