Sisäministeriön hallinnonalalle kohdennetuilla säästöillä ei vaaranneta sisäistä turvallisuutta

17.4.2024 16.47
SM
Pääministeri Petteri Orpon hallitus on sopinut vuosien 2025–2028 julkisen talouden suunnitelmasta 16.4.2024. Julkisen talouden suunnitelman mukaan sisäministeriön hallinnonalan määrärahataso laskee vuosittain. Sisäministeriön kehystason lasku johtuu kertaluonteisten lisäysten poistumisesta, vastaanoton menojen laskusta ja hallinnonalalle kohdennetuista säästöistä.

Poliisiylijohtajaksi hakee 8 henkilöä

10.4.2024 15.21
SM
Poliisihallituksen poliisiylijohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 8 henkilöä. Virka täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi 1.9.2024 lukien. Poliisiylijohtajan nimittää valtioneuvoston yleisistunto.

Sisäministeri Rantanen ja Viron ministeri Läänemets vierailivat itärajalla

8.4.2024 15.04
SM
Suomen ja Viron sisäministerit vierailivat 8.4. Pelkolan rajavartioasemalla ja Imatran rajanylityspaikalla. Tilanne Suomen itärajalla jatkuu poikkeuksellisena. Ministerit saivat tilannekatsauksen rajan tilanteesta ja esteaitahankkeesta.

Pelastustoiminnan tilannekuvatoimintaa ja johtamista selkiytetään uusilla asetuksilla

8.4.2024 10.39
SM
Pelastustoiminnan johtamista ja tilannekuvatoimintaa tarkentavia asetuksia tuli voimaan 4.4.2024. Asetuksilla vastataan hallitusohjelman tavoitteisiin vahvistaa onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumista ja käynnistää pelastusviranomaisten yhtenäiset johto- ja tilannekeskukset.

Tutustu myös