Sisäministereiden tarkoitus symbolisesti hyväksyä ehdotus tilapäisen suojelun jatkamisesta sotaa pakeneville ukrainalaisille

13.6.2024 8.50
SM
EU:n sisäministerit kokoontuvat Luxemburgissa 13.6. oikeus- ja sisäasioiden neuvostoon. Ministereiden asialistalla on muun muassa tilapäisen suojelun jatkaminen Venäjän hyökkäyssotaa pakeneville ukrainalaisille, muuttoliike- ja turvapaikkauudistuksen täytäntöönpano sekä EU:n yhteinen kriisivarautuminen.

Sisäministeri Rantanen vierailee Europolissa ja Eurojustissa

12.6.2024 9.40
SM
Sisäministeri Mari Rantanen vierailee 12.6. Haagissa EU:n lainvalvontayhteistyövirasto Europolissa sekä EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto Eurojustissa. Hän tapaa molempien virastojen pääjohtajat Catherine De Bollen (Europol) ja Ladislav Hamranin (Eurojust). Vierailujen teemana on muun muassa järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja tulevan komission ohjelma.

Kriisinhallintaan osallistuvien siviilihenkilöiden vuosilomaoikeuksiin muutoksia 

10.6.2024 14.31
SM
Kuva: EUCAP Somalia
Siviilikriisinhallintaan osallistuvien henkilöiden vuosilomaoikeuksia rajoitetaan. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja valtion virkamieslain muuttamisesta lähti lausunnoille 7.6.

Euroopan unionin pystyttävä takaamaan oma turvallisuutensa esimerkiksi välineellistetyn maahantulon tilanteissa

10.6.2024 12.58
SM
Suomi on yhdessä Norjan, Tanskan, Viron, Liettuan, Latvian ja Puolan kanssa julkaissut Euroopan komissiolle suunnatun kirjeen, jossa komissiolta peräänkuulutetaan toimia, jotta jäsenvaltioilla olisi tehokkaampia työkaluja torjua maahantulon välineellistämistä.

Tutustu myös