Yksityisen turvallisuusalan työryhmä esittää järjestyksenvalvojien koulutuksen pidentämistä

29.9.2023 9.00
SM
Yksityisen turvallisuusalan koulutusta, ohjausta ja valvontaa selvittänyt työryhmä pidentäisi järjestyksenvalvojien koulutusta ja lisäisi koulutuksen osaamisvaatimuksia. Lisäksi työryhmä suosittelee toimenpiteitä, joilla kehitettäisiin alan ohjausta ja valvontaa.

Ukrainalaisten tilapäinen suojelu EU-alueella jatkuu

28.9.2023 18.04
SM
Euroopan unionin sisäministerit ovat kokouksessaan 28.9. päättäneet jatkaa Ukrainasta paenneiden tilapäistä suojelua EU-alueella. Aiemman päätöksen mukaisesti EU-maat olivat velvoitettuja antamaan tilapäistä suojelua Ukrainan pakolaisille 4.3.2024 saakka. Uuden päätöksen mukaisesti suojelua jatketaan vuoteen 2025 asti.

Sisäministereiden tarkoitus tehdä päätös tilapäisen suojelun jatkamisesta sotaa pakeneville ukrainalaisille

27.9.2023 15.21
SM
EU-maiden sisäministerit tapaavat Brysselissä 28.9. oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa. Ministereiden asialistalla on mm. Ukrainan tilanne ja muuttoliikkeeseen liittyvät asiat. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen.

Sisäministeriö valmistelee vastaanottorahan pienentämistä

26.9.2023 13.16
SM
Sisäministeriö on asettanut hankkeen tarkastelemaan kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien henkilöiden vastaanottorahaa. Hallitusohjelman mukaan vastaanottoraha pienennetään perustuslain ja vastaanottodirektiivin sallimaan minimiin. Tavoitteena on, että esitys etenee eduskunnan käsittelyyn kevätistuntokaudella 2024.

Tutustu myös