Valtioneuvosto nimitti Antti Salmisen sisäministerin valtiosihteeriksi

18.4.2024 16.27
SM

Valtioneuvosto on nimittänyt yleisistunnossaan torstaina 18.4. Antti Salmisen sisäministeri Mari Rantasen ja elinkeinoministeri Wille Rydmanin valtiosihteeriksi.


Hallitus esittää tiukennuksia maahanmuuttoon

18.4.2024 14.15
SM
Valtioneuvosto antoi 18. huhtikuuta eduskunnalle useita maahanmuuttoa koskevia esityksiä. Ne koskevat kansainvälisen suojelun tiukennuksia, maahantulosäännösten kiertämisen estämistä, rajamenettelyn käyttöönottoa ja vastaanottorahan pienentämistä. Lisäksi kansalaisuuslain asumisaikaa koskeva esitys eteni eduskuntaan.

Rajavartiolaitos voisi jatkossa hyödyntää entistä enemmän teknologiaa lakisääteisissä tehtävissään

18.4.2024 14.10
SM
Rajavartiolaitokselle esitetään oikeutta hyödyntää entistä enemmän nykyaikaista teknologiaa keskeisissä lakisääteisissä tehtävissään kuten rajavalvonnassa sekä rajaturvallisuuden ja rajajärjestyksen ylläpitämisessä. Hallituksen esitys laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 18.4.

Paloturvallisuuslaitteita koskeva sääntely uudistuu

18.4.2024 14.09
SM
Paloturvallisuuslaitteista säädetään jatkossa uudessa laissa. Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista korvaa nykyisen pelastustoimen laitteista annetun lain. Uudistettu laki vastaa sisällöllisesti pääosin voimassa olevaa sääntelyä ja sen nojalla annettuja asetuksia. Sääntelyä on kuitenkin selkeytetty, ajantasaistettu sekä yhdenmukaistettu muun vastaavan sääntelyn kanssa.

Tutustu myös