Poliisiylijohtajaksi hakee 8 henkilöä

10.4.2024 15.21
SM
Poliisihallituksen poliisiylijohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 8 henkilöä. Virka täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi 1.9.2024 lukien. Poliisiylijohtajan nimittää valtioneuvoston yleisistunto.

Sisäministeri Rantanen ja Viron ministeri Läänemets vierailivat itärajalla

8.4.2024 15.04
SM
Suomen ja Viron sisäministerit vierailivat 8.4. Pelkolan rajavartioasemalla ja Imatran rajanylityspaikalla. Tilanne Suomen itärajalla jatkuu poikkeuksellisena. Ministerit saivat tilannekatsauksen rajan tilanteesta ja esteaitahankkeesta.

Pelastustoiminnan tilannekuvatoimintaa ja johtamista selkiytetään uusilla asetuksilla

8.4.2024 10.39
SM
Pelastustoiminnan johtamista ja tilannekuvatoimintaa tarkentavia asetuksia tuli voimaan 4.4.2024. Asetuksilla vastataan hallitusohjelman tavoitteisiin vahvistaa onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumista ja käynnistää pelastusviranomaisten yhtenäiset johto- ja tilannekeskukset.

Suomen itäraja pysyy kiinni toistaiseksi

4.4.2024 13.42
SM
Valtioneuvosto on päättänyt, että Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat pysyvät suljettuina 15.4.2024 alkaen. Lisäksi Haapasaaren, Nuijamaan sataman ja Santion vesiliikenteen rajanylityspaikat suljetaan huvialusliikenteeltä 15.4. alkaen. Asiasta päätettiin valtioneuvoston istunnossa 4.4.2024. Päätös on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään niin kauan kuin se on välttämätöntä.

Tutustu myös