Suomi lähetti lääkkeitä ja lääkinnällistä materiaaliapua Ukrainaan

25.5.2022 14.23
SM STM
Suomi lähetti 16.5. lääkkeitä ja lääkinnällistä materiaaliapua Ukrainaan. Apu tarjottiin Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin (European Union Civil Protection Mechanism) kautta. Euroopan komission mukaan Ukrainassa tarvitaan tällä hetkellä kipeimmin muun muassa lääkkeitä, polttoainetta, varavoimalaitteita ja vedenpuhdistustabletteja.

Alueellisten riskiarvioiden valmistelu käynnistyy uuden ohjeen mukaisesti

25.5.2022 11.30
SM
Alueelliset riskiarviot valmistellaan lähtökohtaisesti pelastustoimen alueittain hyvinvointialuejako huomioiden. Erillisratkaisuna on Uusimaa, jossa laaditaan Uudenmaan yhteinen riskiarvio. Riskiarvioiden tavoitteellinen valmistumisaikataulu on kevättalvella 2023. 

Lisärahoitusta viranomaisten valmiuden vahvistamiseen ja sotaa pakenevien auttamiseen

20.5.2022 13.10
SM
Hallitus esittää vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa sisäministeriön hallinnonalalle lisärahoitusta yhteensä noin 663 milj. euroa muun muassa Ukrainasta sotaa pakenevien vastaanottoon sekä rajavalvonnan, kyberturvallisuuden ja väestönsuojelun vahvistamiseen.

Valtakunnallinen ohje vapaaehtoisten hyödyntämisestä pelastustoimen tehtävillä ja osana siviilivalmiutta on valmistunut

20.5.2022 10.10
SM
Pelastuslaitoksille on luotu valtakunnallinen ohje vapaaehtoisten voimavarojen hyödyntämiseksi pelastustoimessa. Ohjeen tavoitteena on edistää ja yhdenmukaista vapaaehtoisten hyödyntämistä pelastustoiminnassa. Lisäksi pyritään kehittämään vapaaehtoisten huomioimista pelastustoimen varautumisessa suuronnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.