Rajaturvallisuuslaki valtioneuvoston istuntoon viikolla 29

12.7.2024 17.15
SM

Valtioneuvoston on määrä päättää rajaturvallisuuslaista 15. heinäkuuta alkavalla viikolla ylimääräisessä istunnossa.

Pääministeri Petteri Orpo ja sisäministeri Mari Rantanen kertoivat rajaturvallisuuslaista perjantaina eduskunnan Valtiosalissa järjestetyssä mediatapaamisessa.


Valtioneuvoston periaatepäätös ohjaa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyä ja torjuntaa

11.7.2024 13.47
SM
Valtioneuvosto antoi torstaina 11. heinäkuuta periaatepäätöksen toimenpideohjelmasta, jolla ennaltaehkäistään ja torjutaan väkivaltaista radikalisoitumista ja väkivaltaista ekstremismiä.

Vastaanottopalveluja aiotaan tehostaa hallitusohjelman mukaisesti

10.7.2024 12.15
SM
Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää ja valmistella vastaanottolakiin muutokset, joita hallitusohjelma ja uusi vastaanottodirektiivi edellyttävät. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2025.

Suomen kansalaisuuden saamista tiukennetaan – vaadittu asumisaika pitenee

4.7.2024 13.59
SM
Suomen kansalaisuuden edellytyksenä olevaa asumisaikaa pidennetään nykyisestä viidestä vuodesta kahdeksaan vuoteen 1.10. alkaen. Näin korostetaan onnistunutta kotoutumista kansalaisuuden saamisen edellytyksenä. Lisäksi mahdollistetaan turvallisuusnäkökohtien huomioiminen entistä paremmin. Asumisajaksi hyväksytään vain oleskeluluvalla tapahtunut oleskelu Suomessa.

Tutustu myös