Tietoa sisäministeriöstä viittomakielellä

Tervetuloa tutustumaan sisäministeriöön!

Tälle sivulle on koottu tietoa sisäministeriöstä suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä. Videot löydät myös tämän koontisivun lisäksi aiheesta kertovalta sivulta.

Suomalainen viittomakieli

Information om inrikesministeriet på teckenspråk

Välkommen att lära dig mer om inrikesministeriet!

På denna sida finns information om inrikesministeriet på finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Videorna finns dessutom på den sida som berättar om ämnet.

Finlandssvenskt teckenspråk