Sisäministeriö

Sisäministeriön toimitalo Kirkkokadulla.

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ministeriö ja osa valtioneuvostoa. 

Sisäministeriön päämääränä on, että Suomessa on turvallista kaikissa oloissa.

Sisäministeriön vastuulle kuuluvat valtioneuvoston ohjesäännön mukaan

 • yleinen järjestys ja turvallisuus, poliisihallinto ja yksityinen turvallisuusala
 • maahanmuuton yleiset edellytykset, maahanmuuton sääntely lukuun ottamatta työperäistä maahanmuuttoa sekä kansainvälinen suojelu ja paluumuutto 
 • Suomen kansalaisuus
 • pelastustoimi
 • hätäkeskustoiminta
 • rajaturvallisuus ja meripelastustoimi
 • siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet
 • aluehallinnon yhteinen varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin.

Sisäministeriöllä on kolme päätehtävää

 • valmistella toimialansa lainsäädäntö
 • tulosohjata sisäministeriön alaisia virastoja ja laitoksia
 • käsitellä ministeriön toimialaan kuuluvat kansainväliset ja EU-asiat.

Ministeriön toimintaa ohjaavat arvot

 • avoin ja konstailematon
 • reilu ja luotettava
 • yhdessä vahva.