Onnettomuuksien ehkäisy on yhteispeliä

Onnettomuuksien ehkäisy on osa pelastustointa. Onnettomuuksien ehkäisyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään pienentämään onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla vähentämään onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja.

Onnettomuuksien ehkäisy on yksi pelastuslaitosten ydintehtävistä. Pelastuslaitokset ehkäisevät onnettomuuksia ohjaamalla, neuvomalla ja valistamalla asukkaita, yrittäjiä ja muita alueella toimivia ihmisiä. Pelastusviranomaiset myös valvovat rakennusten ja toiminnan turvallisuutta palotarkastuksilla ja muilla valvontakäynneillä. Työ on yhteispeliä alueen muiden viranomaisten sekä alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.

Jokainen voi ehkäistä onnettomuuksia omalla toiminnallaan

Pelastuslaissa on jokaista koskettavia yleisiä velvoitteita. Näitä ovat

  • jokaisen toimintavelvollisuus,
  • yleinen huolellisuusvaatimus sekä
  • velvollisuus varovaisuuteen tulen käsittelyssä.

Onnistunut pelastustoiminta edellyttää sitä, että onnettomuuden havainneet ihmiset osaavat ja pystyvät toimimaan oikein jo ennen kuin ammattipelastajat pääsevät paikalle. Monia erilaisia onnettomuuksia tai niiden aiheuttamia vahinkoja voidaan estää ja rajoittaa yksinkertaisilla toimilla.

Jokaisen tulee noudattaa pelastuslain paloturvallisuussäännöksiä ja määräyksiä. Tulta ja vaarallisia aineita käsiteltäessä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vaaratilanteiden syntymistä on ehkäistävä, jotta tulipalo ei syttyisi. Lisäksi jokainen asukas on vaaratilanteessa velvollinen tekemään hätäilmoituksen, varoittamaan vaarassa olevia sekä ryhtymään kykyjensä mukaan pelastustoimenpiteisiin.

Lisätietoja

Kirsi Rajaniemi, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö 0295488432