Suomen osallistuminen siviilikriisinhallintaan

Päätökset osallistua siviilikriisinhallintaan perustuvat Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin tavoitteisiin, kriisialueen tarpeisiin, kansallisiin valmiuksiin sekä oikeus- ja sisäasioiden tavoitteisiin.

Suomi painottaa osallistumisessa EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioita. Suomi osallistuu myös YK:n ja Etyjin siviilikriisinhallintaoperaatioihin sekä Naton siviilikriisinhallinnaksi määriteltäviin tehtäviin.

Eniten siviilikriisinhallinnan asiantuntijoita on viime vuosina lähetetty Afganistaniin, Kosovoon ja Georgiaan. Nykyinen siviilikriisinhallinnan painopiste on Ukraina. Suomi osallistuu vahvasti myös YK-poliisioperaatioihin Afrikassa.

Suomi painottaa siviilikriisinhallinnassa poliisi-, oikeusvaltio-, rajaturvallisuus-, ihmisoikeus- ja tasa-arvoasiantuntemusta. Operaatioissa toimivista suomalaisista asiantuntijoista valtaosa on sisäministeriön hallinnonalalta.

Operaatioiden yhä vaikeammat toimintaympäristöt ja nopeasti muuttuvat poliittiset tilanteet edellyttävät, että Suomi pystyy myös jatkossa lähettämään joustavasti päteviä asiantuntijoita lyhyellä varoitusajalla siviilikriisinhallintatehtäviin.