Laillisuusvalvonta turvaa viranomaistoiminnan laatua

Ministeriöt vastaavat omalla toimialallaan hallinnon asianmukaisesta toiminnasta. Kaiken julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Tämä perustuslaissa ilmaistu hallinnon lainalaisuuden periaate edellyttää myös käytännössä sitä, että viranomaistoiminnan laillisuutta valvotaan.

Sisäministeriössä osastot käsittelevät toimialansa laillisuusvalvonta-asiat

Sisäministeriössä laillisuusvalvonta on järjestetty niin, että poliisiosasto, pelastusosasto, rajavartio-osasto, maahanmuutto-osasto ja kansainvälisten asioiden yksikkö käsittelevät kukin oman toimialansa laillisuusvalvonta-asiat. Käytännön toiminnan ja laillisuusvalvonta-asioiden käsittelyn painopiste on hallinnonalan virastoissa.

Hallinto- ja kehittämisosasto vastaa ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvonnan yleisestä kehittämisestä ja tukee tarvittaessa osastoja ja yksiköitä laillisuusvalvontatehtävissä.  

Laillisuusvalvonnan toimintamuotoja ovat

  • viranomaiselle saapuneiden hallintokanteluiden ja kansalaiskirjeiden käsittely
  • omana aloitteena käynnistetyt selvitykset
  • henkilötietojen käsittelyn valvonta
  • laillisuusvalvontatarkastukset
  • raportointi laillisuusvalvonta-asioista.

Sisäministeriö laatii vuosittain ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvontakertomuksen, joka julkaistaan ministeriön verkkosivuilla.

Laillisuusvalvontaohje ohjaa sisäministeriön hallinnonalan laillisuusvalvontaa

Sisäministeriö on antanut koko hallinnonalaa koskevan laillisuusvalvontaohjeen, johon laillisuusvalvonnan seuranta ja raportointi sekä tarkastustoiminta perustuvat.

Ohjeessa on tietoa hallintokanteluiden ja korvausvaatimusten käsittelystä, asiakirjajulkisuudesta ja tietopyyntöihin vastaamisesta, valvonnan kohteen oikeusturvasta. Sisäministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvonnan organisointi ja sisältö on määritelty ohjeessa. Ohjeen voimassaoloaikaa on jatkettu 30.6.2020 asti.

Laillisuusvalvontaohje

Sisäministeriössä toimii laillisuusvalvonnan kehittämistyöryhmä, jossa ovat edustettuina ministeriön osastot ja erillisyksiköt sekä sisäministeriön hallinnonalan virastot: Poliisihallitus, Rajavartiolaitos, Hätäkeskuslaitos, Maahanmuuttovirasto ja Suojelupoliisi.

Ylimmät laillisuusvalvojat valvovat sisäasiainhallinnon toimintaa

Eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri kohdistavat sisäministeriön hallinnonalan toimintaan vuosittain merkittävässä määrin valvontaa. Ministeriö ja hallinnonalan virastot antavat ylimmille laillisuusvalvojille selvityksiä ja lausuntoja. Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytäntöä seurataan myös tarkasti.