Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö

Sisäministeriön päämääränä on, että Suomi on maailman turvallisin maa nyt ja tulevaisuudessa.

Tavoitteena on, että ihmiset, omaisuus ja ympäristö ovat turvassa, ja että kaikki ihmiset voisivat kokea arjen turvalliseksi ilman rikollisuutta, onnettomuuksia tai muita häiriöitä. Sitä varten viranomaisten on kyettävä ennalta ehkäisemään mahdollisimman monta rikosta ja onnettomuutta. Hätätilanteisiin on pystyttävä osoittamaan apua nopeasti ja tehokkaasti.

Sisäistä turvallisuutta rakentavat monet eri toimijat. Rauhan ajan turvallisuuden ytimestä vastaa sisäministeriön hallinnonala. Poliisit, rajavartijat, hätäkeskuspäivystäjät, pelastustoimen henkilöstö ja maahanmuuttohallinnon viranhaltijat varmistavat vuoden jokaisena päivänä, että yhteiskunnan turvallisuus hoidetaan.

Hallitusohjelma ja konsernistrategia ohjaavat sisäministeriön työtä päämäärän saavuttamiseksi.

Sisäministeriö valmistelee lakeja ja ohjaa hallinnonalaa

Sisäministeriön päätehtäviä on kolme:

  • valmistella lainsäädäntö, joka koskee poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa,
  • tulosohjata sisäministeriön alaisia virastoja ja laitoksia sekä
  • käsitellä ministeriön toimialaan kuuluvat kansainväliset ja EU-asiat.

Sisäministeriö valmistelee valtion talousarvioon sisäisen turvallisuuden määrärahoja koskevat esitykset. Sisäministeriössä on tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä hallinnonalan viranomaisten laillisuusvalvontaa hoitavia virkamiehiä. Lisäksi sisäministeriö käsittelee Suomen lippua ja vaakunaa koskevat asiat.

Sisäministeriö koordinoi poikkihallinnollista sisäiseen turvallisuuteen liittyvää yhteistyötä, jota tehdään muiden ministeriöiden, kansalaisjärjestöjen ja kuntien kanssa.

Sisäisen turvallisuuden ministeriönä sisäministeriöllä on myös paljon kansalliseen turvallisuuteen, valmiussuunnitteluun ja erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen liittyviä tehtäviä.

Sisäministeriön arvot

Ministeriön toimintaa ohjaa kolme arvoa. Ne ovat

  • avoin ja konstailematon
  • reilu ja luotettava
  • yhdessä vahva.