Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

SM valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

SM valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00

Palosuojelurahaston vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen

SM raha-asiainvaliokunta 4.4.2024 13.00

Valtioneuvoston asetus tilanne- ja johtokeskusjärjestelyiden kokoamisesta

SM valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2024 13.00

Suomen Punaisen Ristin ansiomerkkien myöntäminen

SM tasavallan presidentin esittely 22.3.2024 11.00