Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Keskusrikospoliisin päällikön viran täyttäminen
SM valtioneuvoston yleisistunto 19.11.2020 13.00
Sisäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
SM valtioneuvoston yleisistunto 19.11.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta
SM valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00