Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

SM valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 9.45

Valtioneuvoston asetus pelastustoimen neuvottelukunnasta

SM valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 9.45

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

SM valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

SM valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

SM valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Valtioneuvoston asetus Puolustusvoimien virka-avusta poliisille

SM valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00