Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus siviilitiedustelusta
SM valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2019 11.30