Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
SM valtioneuvoston yleisistunto 14.5.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
SM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 8.5.2020 10.40