Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
SM valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00