Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille

SM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 28.12.2021 13.00

Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä

SM valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00