Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
SM valtioneuvoston yleisistunto 31.5.2018 13.00