Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille
SM valtioneuvoston yleisistunto koronavirukset 11.9.2020 10.30
Sisäministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
SM valtioneuvoston yleisistunto 27.8.2020 13.00
Maahanmuuttoviraston ylijohtajan viran täyttäminen
SM valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
SM valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00