Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta
SM valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2018 11.20