Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 104 §:n muuttamisesta

SM valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2023 13.00

Valtioneuvoston asetus siviilivalmiusneuvottelukunnasta

SM valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2023 13.00