Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Rajavartiolaitoksen amiraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen
SM tasavallan presidentin esittely 18.10.2019 11.00
Rajavartiolaitoksen kenraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen
SM tasavallan presidentin esittely 18.10.2019 11.00