Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Sisäministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen
SM valtioneuvoston yleisistunto 23.1.2020 13.00