Sisäministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen Punaisen Ristin ansiomerkkien myöntäminen
SM tasavallan presidentin esittely 26.2.2021 11.00
Suojelupoliisin päällikön viran täyttäminen
SM valtioneuvoston yleisistunto 28.1.2021 13.00