Perheenyhdistämistä voi hakea Suomen tai ulkomaan kansalainen

Perheenyhdistämisellä tarkoitetaan ulkomaalaiselle perhesiteen perusteella myönnettyä oleskelulupaa. Perheenyhdistämistä voi hakea Suomen tai muun maan kansalaisen perheenjäsen.

Perheenyhdistämistä voi hakea esimerkiksi Suomen kansalaisen ulkomaalainen puoliso, Suomessa työskentelevän tai opiskelevan ulkomaalaisen perheenjäsen tai Suomeen pakolaisena saapuneen perheenjäsen. Suomessa asuvaa perheenjäsentä, jonka kanssa perhe-elämää on tarkoitus viettää, kutsutaan perheenkokoajaksi.

Oleskelulupahakemuksen perhesiteen perusteella voi panna vireille ainoastaan ulkomailla asuva hakija itse.

Perheenjäsenen määritelmä on kirjattu ulkomaalaislakiin. Määritelmä ei välttämättä aina vastaa muiden maiden perhekäsitystä, sillä suomalainen perhekäsitys on suppeampi kuin monissa muissa maissa.

Suomen kansalaisten sekä muiden kuin EU-kansalaisten ja heihin rinnastettavien perheenjäseniä ovat aviopuoliso, rekisteröity parisuhdekumppani, avopuoliso, alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja tai lapsi.

EU-kansalaisten perheenjäseniin sovelletaan perheenjäsenen laajempaa määritelmää.

Perheenkokoajan on lähtökohtaisesti pystyttävä elättämään perheensä Suomessa

Perheenyhdistämisen edellytyksenä on yleensä se, että perheensä Suomeen haluava pystyy elättämään perheenjäsenensä. Tämä tarkoittaa, että perheenkokoajalta vaaditaan riittävää toimeentuloa. Perheenkokoajalla tarkoitetaan Suomessa asuvaa perheenjäsentä, jonka kanssa perhe-elämää on tarkoitus viettää.

Turvattua toimeentuloa edellytetään ulkomaalaislain mukaan pääsääntöisesti kaikissa oleskeluluvissa.

Toimeentulovaatimuksesta voidaan poiketa yksittäistapauksissa, jos poikkeuksellisen painavat syyt tai lapsen etu sitä vaativat.

Poikkeuksena ovat turvapaikanhakijat, jotka voivat hakea perheenyhdistämistä ilman toimeentulovaatimusta kolmen kuukauden sisällä siitä, kun perheenkokoaja on saanut tiedon myönteisestä turvapaikkapäätöksestä. Sama koskee kiintiöpakolaisia.

Poikkeus koskee vain turvapaikan saaneiden henkilöiden niin sanottua vanhaa perhettä, eli perhettä, joka on muodostettu jo ennen turvapaikanhakijan saapumista Suomeen. Turvattu toimeentulo vaaditaan aina, jos perhe on muodostettu vasta sen jälkeen, kun perheenkokoaja on saapunut Suomeen.

Maahanmuuttovirasto määrittelee suuntaa-antavat euromääräiset tulorajat yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Suomen tai muiden Pohjoismaiden kansalaisten osalta perheen maahantulolle ei ole asetettu toimeentuloon liittyviä edellytyksiä.

Perheenyhdistämistä selvitetään lakihankkeessa

Sisäministeriössä on käynnissä hanke, jonka tavoitteena on lopettaa toimeentuloedellytyksen soveltaminen alaikäisiin perheenkokoajiin, jotka ovat saaneet oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella. Samalla selvitetään, miten toimeentuloedellytykset vaikuttavat pakolaisaseman ja toissijaista suojelua saaneiden perhe-elämän suojaan ja perheenyhdistämisen toteutumiseen.

Hanke perheenyhdistämisen edistämiseksi

Lisätietoja

Tuuli Tuunanen, johtava asiantuntija 
sisäministeriö, Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö 0295488658