Pelastustoimen uudistushankkeen 2015-2019 raportit

Sipilän hallituksen maakuntauudistuksen eri kokonaisuuksia valmisteltiin 15 työryhmässä. Lisätietoa päättyneestä hankkeesta.

Työryhmissä valmistuneet raportit löytyvät alta työryhmittäin jaoteltuina.

 1. Pelastuslain uudistaminen
  Työryhmässä valmisteltiin uudistukseen liittyvät säädösmuutokset.
 2. Talousryhmä: Talousjohdettua pelastamista
 3. Tietohallintoryhmä: Loppuraportti
 4. Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa: Loppuraportti
 5. Riskianalyysi: Riskianalyysityöryhmän esitys riskianalyysin prosessikuvaukseksi
  Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä: Pelastuslaitoksen riskianalyysi sotilaallisen voimankäytön tilanteesta
 6. Kansainvälinen pelastustoiminta: Ehdotus kansainvälisen pelastustoiminnan kehittämiseksi
 7. Pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen: Ehdotus pelastustoiminnan johtamisen suunnitteluperusteiden kehittämiseksi
 8. Viestintä: Suositukset viestinnän kehittämisestä pelastuslaitoksissa
 9. Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen: Onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistaminen
 10. Sopimuspalokuntatoiminnan edistäminen: Loppuraportti
 11. Pelastuslaitoksen prosessit: Loppuraportti 
 12. Palveluiden tuottavuuden kehittäminen: Ehdotuksia pelastuslaitosten palveluiden tuottavuuden kehittämiseksi 
 13. Pelastuslaitokset ensihoidon palveluntuottajana: Pelastuslaitos ensihoidon palveluntuottajana, selvitys pelastustoimen ja ensihoidon synergiasta
 14. Henkilöstöryhmä: Malli pelastuslaitoksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmaksi
 15. Työhyvinvointiryhmä: Kohti yhdessä tekemistä
  Liite 1 Työhyvinvointityöryhmän toimintasuunnitelma
  Liite 2 Fiilismittari loppuraportti
  Liite 3 Yhteenveto työhyvinvoinnin johtamisen painopisteistä
  Liite 6 Fyysisen toimintakyvyn tuen palvelumallit
  Liite 7 Työsuojelun toimintaohjelma