Pelastustoimea ja hätäkeskustoimintaa koskevat lait ja asetukset

Pelastustoimea ja hätäkeskustoimintaa koskevan lainsäädännön valmistelusta vastaa sisäministeriö.

Tälle sivulle on koottu sisäministeriön valmisteluvastuulla olevia pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan lakeja ja asetuksia. Pelastustoimelle on säädetty tehtäviä myös muiden hallinnonalojen lainsäädännössä.

Lakien ja asetusten lisäksi pelastustoimen toimialaa ohjataan muun muassa sisäministeriön antamilla erinäisillä pelastustointa ja hätäkeskustoimintaa koskevilla ohjeilla.

Pelastuslaki

Pelastuslaki (379/2011) on soveltamisalaltaan laajin pelastustoimea koskeva laki. 
Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti niin, että ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Pelastuslaissa säädetään muun muassa

  • nuohouspalveluista
  • väestönsuojista
  • sopimuspalokuntalaisten koulutuksesta

Pelastustoimen järjestäminen

Pelastustoimen järjestämislain mukaan pelastustoimen järjestävät vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki.

Laki vaaratiedotteesta

Viranomaisen radiossa ja televisiossa antamaa vaaratiedotetta säätelee laki vaaratiedotteesta (466/2012). Viranomainen voi antaa vaaratiedotteen tilanteissa, joissa väestöä on varoitettava henkeä tai terveyttä uhkaavasta vaarasta tai kun on vaara merkittävälle omaisuuden vaurioitumiselle tai tuhoutumiselle. Vaaratiedote annetaan yleensä myös, kun vaaratilanne on ohi. 

Lue lisää vaaratiedotteesta

Muita keskeisiä säädöksiä

Muut väestön varoittamista koskevat lait ja asetukset

Hätäkeskustoimintaa koskevat lait ja asetukset

Pelastusopistoa koskevat lait ja asetukset

Palosuojelurahastoa koskevat lait ja asetukset

Laitteita ja ajoneuvoja koskevat lait ja asetukset

Väestönsuojia koskevat asetukset

Pelastussuunnitelmia, poistumisreittejä ja pelastusteitä koskevat asetukset 

Muut pelastustoimea koskevat lait ja asetukset