Johto ja organisaatio

Sisäministeriötä johtavat sisäministeri sekä ylimpänä virkamiehenä kansliapäällikkö. Sisäministeriössä työskentelee noin 270 työntekijää.

Sisäministeriössä on viisi osastoa:

  • poliisiosasto
  • pelastusosasto
  • maahanmuutto-osasto
  • rajavartio-osasto, joka on samalla Rajavartiolaitoksen esikunta
  • hallinto- ja kehittämisosasto.

Suoraan kansliapäällikön alaisuudessa toimivat kansainvälisten asioiden yksikkö, kansallisen turvallisuuden yksikkö, viestintä, sisäinen tarkastus sekä esikunnan tukipalvelut.

Sisäministeriön organisaatiokaavio

Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä | Finlex

Sisäministeriön johto ja organisaatio suomenkielisellä viittomakielellä viitottuna