Meripelastusta johtaa Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen, joka vastaa meripelastustoimen järjestämisestä merellä.

Meripelastus tarkoittaa vaarassa olevien ihmisten etsimistä ja pelastamista, heille annettavaa ensihoitoa sekä vaaratilanteeseen liittyvän radioviestinnän hoitamista. Vuoden 2019 alussa Rajavartiolaitokselle siirtyi myös ympäristövahinkojen torjunnan johtovastuu avomerialueella. 

Rajavartiolaitos osallistuu pelastustoimintaan omilla resursseillaan, huolehtii meripelastustoimen suunnittelusta, kehittämisestä ja valvonnasta sekä vastaa meripelastustoimen yhteensovittamisesta eri toimijoiden välillä. Lisäksi Rajavartiolaitos osallistuu vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn, vastaa merenkulun avustuspalvelusta sekä puhelinvälitteisten lääkäripalveluiden välittämisestä aluksille.

Meripelastustehtäviä johdetaan Turun ja Helsingin meripelastuksen johtokeskuksista.

Rajavartiolaitos tekee merialueella yhteistyötä useiden viranomaisten ja vapaaehtoisten kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto, puolustusvoimat, ympäristöviranomaiset, poliisi ja pelastuslaitokset.

Vapaaehtoisista toimijoista Suomen meripelastusseura on keskeisin yhteistyökumppani. Meripelastusseura ja sen jäsenyhdistykset ovat Rajavartiolaitoksen jälkeen toiseksi suurin käytännön toimija meripelastuksessa.

Lisätietoja:
Meripelastusasiantuntija Sami Järvenpää, p. 029 542 1152, [email protected]