Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto tehostaa EU:n yhteistä ulkorajavalvontaa

Sisäministeriö
27.4.2017 14.50
Tiedote 39/2017

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen, jolla annetaan tarpeelliset säännökset Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun EU:n asetuksen täytäntöön panemiseksi Suomessa. Eurooppalaisen raja- ja merivartioston tavoitteena on tehostaa EU:n yhteistä ulkorajavalvontaa.

Eurooppalaisen raja- ja merivartioston muodostavat Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) ja rajaturvallisuudesta vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset. Tavoitteena on, että Schengen-alueen turvallisuuden takaamiseksi voidaan entistä tehokkaammin havaita ulkorajojen haavoittuvuudet sekä lisätä EU-maiden yhteistyötä ja vastuunkantoa ulkorajojen valvonnasta.

Täytäntöönpanon yhteydessä täsmennettäisiin rajavartiolain säännöksiä, jotka liittyvät

tuen antamiseen ja pyytämiseen Frontexilta muun muassa nopeissa rajainterventioissa ja palautustoimenpiteissä.

Esityksellä muutettaisiin Rajavartiolaitoksen virkojen eroamisikäsäännökset vastaamaan julkisten alojen eläkelaissa säädettyä eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä. Julkisten alojen eläkelaki määrittää, milloin virkamiehellä ja työntekijällä alkaa oikeus eläkkeeseen. Eroamisikä sen sijaan määrittää sen ajankohdan, jolloin virkamiehen tai työntekijän tulee erota palveluksestaan.

Eläkeuudistuksen mukaan eläkkeelle siirtymistä myöhennetään vuodesta 2018 lukien kolmella kuukaudella vuotta kohden, kunnes vuonna 2025 on saavutettu kahden vuoden myöhennys eläkkeelle siirtymiseen.  Rajavartiolaitoksen virkojen eroamisikiä on tarkoitus korottaa eläkeuudistusta vastaavasti eli kolmella kuukaudella vuotta kohden, kunnes kahden vuoden myöhennys on saavutettu.

Lisäksi Rajavartiolaitoksen palvelussitoumuksia koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin virasta eroamisen määrittelyn ja lentävän henkilöstön osalta.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen, p. 0295 421 603, [email protected]