Inrikesministeriet

Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och en del av statsrådet. 

Inrikesministeriets mål är ett tryggt Finland i alla lägen.

Enligt reglementet för statsrådet hör till inrikesministeriets ansvarsområde

 • allmän ordning och säkerhet, polisförvaltningen och den privata säkerhetsbranschen,
 • de allmänna förutsättningarna för invandring och regleringen av invandringen, med undantag för arbetskraftsinvandring, samt internationellt skydd och återvandring, 
 • finskt medborgarskap,
 • räddningsväsendet,
 • nödcentralsverksamheten,
 • gränssäkerhet och sjöräddningstjänst,
 • nationell beredskap inom civil krishantering,
 • gemensam beredskap inom regionförvaltningen vid undantagsförhållanden och störningssituationer.

Inrikesministeriet har tre huvuduppgifter

 • att bereda lagstiftningen inom sitt ansvarsområde
 • att svara för resultatstyrningen av de ämbetsverk och inrättningar som lyder under inrikesministeriet
 • att behandla internationella ärenden och EU-ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde.

Ministeriets verksamhet bygger på följande värden

 • öppet och enkelt
 • rättvist och pålitligt
 • starka tillsammans.