Inrikesministeriet

Inrikesministeriets byggnad på Kyrkogatan. Inrikesministeriet är en del av statsrådet.

Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och migration. Målet för arbetet vid ministeriet är att Finland ska vara världens tryggaste land nu och i framtiden. 

Enligt reglementet för statsrådet hör till inrikesministeriets ansvarsområde

 • allmän ordning och säkerhet, polisförvaltningen och den privata säkerhetsbranschen,
 • de allmänna förutsättningarna för invandring och regleringen av invandringen, med undantag för arbetskraftsinvandring, samt internationellt skydd och återvandring, 
 • finskt medborgarskap,
 • räddningsväsendet,
 • nödcentralsverksamheten,
 • gränssäkerhet och sjöräddningstjänst,
 • nationell beredskap inom civil krishantering,
 • gemensam beredskap inom regionförvaltningen vid undantagsförhållanden och störningssituationer.

Inrikesministeriet har tre huvuduppgifter

 • att bereda lagstiftningen inom sitt ansvarsområde
 • att svara för resultatstyrningen av de ämbetsverk och inrättningar som lyder under inrikesministeriet
 • att behandla internationella ärenden och EU-ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde.

Ministeriets verksamhet bygger på följande värden

 • öppet och enkelt
 • rättvist och pålitligt
 • starka tillsammans.