Inrikesministeriet

Inrikesministeriet är en del av statsrådet. Inrikesministeriet har tre huvudsakliga uppgifter:

  • att bereda den lagstiftning som gäller polisen, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten, gränsövervakningen, sjöräddningen och migrationen
  • att svara för resultatstyrningen av de ämbetsverk och inrättningar som lyder under inrikesministeriet
  • att behandla internationella ärenden och EU-ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde

Inrikesministeriets vision är att Finland är världens tryggaste land.