Projekt och lagberedning

I avsnittet om projekt och lagberedning hittar du information om inrikesministeriets lagprojekt och andra projekt.

Med hjälp av sökfunktionen tar information ur statsrådets projektregister kan du, förutom författningar och projekt, söka efter arbetsgrupper som tillsatts av ministeriet samt delegationer och andra organ.