Mobilapplikationen Work Help Finland

Mobilapplikationen Work Help Finland är avsedd för utländska arbetstagare som kommer till Finland eller som befinner sig i Finland. 

Genom applikationen får du information om dina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare i Finland. I applikationen hittar du också de viktigaste instanserna som erbjuder hjälp om du misstänker att du har blivit illa bemött. 

Innehållet i applikationen följer informationspaketet Arbete i Finland, som finns på arbets- och näringsministeriets webbplats. Applikationen ger också mer omfattande information om arbetstagarens skyldigheter. 

Applikationen finns tillgänglig på 26 språk, så du får informationen på ditt eget modersmål. Språken är: finska, svenska, engelska, albanska, arabiska, bengali, bosniska, dari, estniska, farsi, franska, hindi, kurdiska, mandarinkinesiska, nepalesiska, portugisiska, rumänska, ryska, somaliska, spanska, thailändska, turkiska, ukrainska, urdu, uzbekiska, vietnamesiska.

Ladda ner mobilapplikationen i applikationsbutiken

Ladda ner den avgiftsfria applikationen till din enhet i applikationsbutiken:

Applikationens dataskydd och tillgänglighet

Inrikesministeriet fäster särskild uppmärksamhet vid en hög säkerhetsnivå vid behandlingen av personuppgifter. Vi registrerar personuppgifter endast av grundad anledning. 
När du använder mobilapplikationen Work Help Finland samlar vi in och behandlar endast anonym information om användningen av applikationen. Informationen används enbart för statistikföring och uppföljning av användningen av applikationen. Inga personuppgifter lagras.

Tillgänglighetsutlåtande för Work Help Finland

Mer om ämnet
Broschyren Arbete i Finland  | Arbets- och näringsministeriet