Det vanligaste ekonomiska brottet är skattebedrägeri

Ekonomiska brott är skattebrott, bokföringsbrott, tjänstebrott, värdepappersmarknadsbrott eller gäldenärsbrott samt en del av miljöbrotten. De vanligaste av dessa är skattebrott, vars andel av de ekonomiska brott som nämns ovan var 55 procent år 2017.

Ökningen av antalet skattebrott under de senaste åren förklaras delvis av myndigheternas aktivare kontrollverksamhet. Det allmänna ekonomiska läget påverkar antalet ekonomiska brott. Under en ekonomisk recession ökar antalet ekonomiska brott.

Vid sidan om brott som har samband med företagsverksamhet utgör skattebrott som gäller smuggling av tobak och alkohol en betydande grupp inom skattebrottslighet.

En ny grupp av skattebrott som är oberoende av konjunkturerna i Finland har under de senaste åren blivit skattebrottslighet som har samband med östhandeln.

Grå ekonomi orsakar betydande ekonomisk skada

Grå ekonomi är laglig affärs- och företagsverksamhet där lagstadgade avgifter och skatter försummas. Bedömningarna av den grå ekonomins andel av Finlands bruttonationalprodukt varierar från knappt en miljard euro upp till 14 miljarder euro. Brottsligheten orsakar ekonomiska förluster för samhället när skatteinkomster och avgifter av skattenatur går förlorade. Uppskattningarna av dessa förluster varierar från några hundra miljoner euro till fem miljarder euro per år. Grå ekonomi är så kallad dold brottslighet, och bara en del av den kommer till myndigheternas kännedom.

Förutom att skatteinkomster går förlorade orsakar grå ekonomi betydande skada för de företagare som fungerar lagligt eftersom den försämrar deras konkurrensförutsättningar. Grå ekonomi erbjuder också inhemsk och utländsk organiserad brottslighet en inkörsport till det ekonomiska livet och samhällets andra strukturer. I synnerhet byggbranschen och restaurangbranschen är problematiska, men grå ekonomi förekommer också inom transport- och renhållningsbranschen, varvsindustrin och östhandeln.

Arbetet med att bekämpa grå ekonomi sker som ett samarbete mellan åtta förvaltningsområden och mer än 20 olika myndigheter.

Mer information

Juha Tuovinen, Poliisitarkastaja 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488364