Flaggdagar och flaggtider

I Finland finns det officiella flaggdagar och dagar som har införts i kalendern som flaggdagar. Flaggan får hissas också under andra tider.

Att flagga är ett fint och värdigt sätt att visa glädje och betona att det finns anledning till fest. Att flagga är också ett värdigt sätt att visa respekt eller berätta om sorg. Man behöver inte vara rädd för att flagga, snarare kan man hissa flaggan även av minsta orsak.

Flaggningskulturen här i Finland är mycket tolerant men flaggningen är förknippad med allvarstyngda drag. Det är bra att komma ihåg att Finland är ett av världens bästa länder. Det får man vara glad över, och ett ypperligt sätt att glädja sig över självständigheten är att hissa flaggan i topp.

Flaggdagar 2024

Officiella flaggdagar

De officiella flaggdagarna har bestämts i förordningen om flaggning med Finlands flagga. De officiella flaggdagarna är sju varje år. Officiella flaggdagar är dessutom valdagarna den dag då republikens president tillträder sitt ämbete. På officiella flaggdagar har ämbetsverk och inrättningar skyldighet att flagga. De officiella flaggdagarna är:

 • den 28 februari, Kalevaladagen, den finländska kulturens dag
 • den 1 maj, det finländska arbetets dag
 • den andra söndagen i maj, morsdagen
 • den 4 juni, försvarets fanfest d.v.s. Finlands marskalk C.G.E. Mannerheims födelsedag
 • lördagen mellan den 20 och den 26 juni d.v.s. midsommardagen, Finlands flaggas dag
 • den andra söndagen i november, Farsdagen
 • den 6 december, självständighetsdagen
 • den dag då statliga val, kommunalval, val av företrädare i Europaparlamentet eller rådgivande folkomröstning i hela landet förrättas
 • den dag då republikens president tillträder sitt ämbete.

Övriga flaggdagar

De övriga flaggdagarna är femton om året och finns angivna i Finlands statskalender som redigeras av Helsingfors universitet. Till god flaggkultur hör att flagga med Finlands flagga på de övriga flaggdagarna på samma sätt som på de officiella flaggdagarna. De övriga flaggdagarna är:

 • den 5 februari, Runebergsdagen
 • den 19 mars, Minna Canth-dagen, jämställdhetsdagen
 • den 9 april, Mikael Agricoladagen, finska språkets dag, också Elias Lönnrots födelsedag
 • den 27 april, Nationella veterandagen
 • den 9 maj, Europadagen
 • den 12 maj, Snellmansdagen, finskhetens dag
 • den tredje söndagen i maj, de stupades dag
 • den 6 juli, Eino Leinodagen, diktens och sommarens dag
 • den sista lördagen i augusti, den finska naturens dag 
 • den 1 oktober, Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandets dag
 • den 10 oktober, Aleksis Kividagen, den finska litteraturens dag
 • den 24 oktober, FN-dagen
 • den 6 november, Svenska dagen
 • den 20 november, Barnkonventionens dag
 • den 8 december, Jean Sibeliusdagen, den finländska musikens dag

Åland har på grund av landskapets självstyrelse utöver de officiella och vedertagna flaggdagarna sina egna flaggdagar då ålänningarna flaggar med landskapets egen blå-gul-röda landskapsflagga..

Samerna har tolv egna flaggdagar per år, då samerna flaggar med sin egen flagga. Flaggan har samernas färger: rött, grönt, gult och blått.

Enligt vedertaget bruk flaggar ämbetsverk och inrättningar under officiella statsbesök på de orter som besöks av en främmande stats statsöverhuvud. I allmänhet rekommenderar inrikesministeriet också allmän flaggning på besöksorten under statsbesöket.

Flaggtider

Bestämda tider gäller för flaggning i Finland. Enligt gällande förordning hissas flaggan klockan 8 på morgonen och halas vid solnedgången, men senast klockan 21 på sommaren.

Midsommaraftonen hissas flaggan klockan 18 och halas midsommardagen klockan 21.

På självständighetsdagen och sådana valdagar när röstningen slutar efter solnedgången slutar flaggningen klockan 20.

Ledningen vid statens ämbetsverk och inrättningar har möjlighet att avvika från dessa klockslag om det finns någon särskild orsak till det.

Enligt vedertagen praxis har inrikesministeriet rekommenderat flaggning kl. 8–16 på vintrarna i de nordligaste delarna av landet.

Flaggning med Finlands flagga på finlandssvenskt teckenspråk