Kampanjer förbättrar människornas säkerhetskunskaper

Var och en har det huvudsakliga ansvaret för att förebygga olyckor och att trygga säkerheten för sig själv och sin omgivning. Målet med räddningsväsendets säkerhetskampanjer är att människor och sammanslutningar ska kunna förebygga eldsvådor och andra olyckor i sin omgivning och sin verksamhet samt agera rätt vid olycka.

Inrikesministeriet och räddningsverken deltar i flera kampanjer.

Kampanjen NouHätä

En riksomfattande kampanj för räddningskunskap för 8-klassister. Det praktiska kampanjarbetet samordnas av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK.

Kampanjen NouHätä

Brandsäkerhetsveckan

Avsikten med Brandsäkerhetsveckan i slutet av november är att förbättra brandsäkerheten och brandsäkerhetsfärdigheterna för alla. 

  • Delta i evenemanget En dag på brandstationen och lär dig viktiga brandsäkerhetsfärdigheter samt bekanta dig med brandkårens verksamhet på roliga uppgiftspunkter.
  • Kontrollera med hjälp av Brandmeterns checklista om de grundläggande sakerna när det gäller brandsäkerheten är i sin ordning hemma hos dig. Gör också Brandmetern och testa hur utsatt för brandrisker du är.
  • Målet med brandvarnardagen är att väcka diskussion och uppmuntra människor att personligen ta ansvar över sin egen brandsäkerhet. Förutom att brandvarnaren är lagstadgad är den även ett förmånligt och enkelt sätt att trygga egendom och människoliv. Brandvarnardagen firas också i de övriga nordiska länderna.

För samordningen av veckan svarar Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK.

Brandsäkerhetsveckan

112-dagen

112-dagen den 11 februari inleder olika säkerhetsaktörers gemensamma kampanjvecka under vilken uppmärksamhet fästs vid förebyggande av olycksfall och skador i hemmet, på fritiden och på jobbet.

112-dagen

Projekt för att förebygga olyckor i hemmet och på fritiden

Projektet för att förebygga olyckor i hemmet och på fritiden producerar och delar information om förebyggande av olyckor till befolkningen. Projektet ansvarar också för samordningen av genomförandet av kampanjen Håll dig på benen och Olycksfallsdagen, som är säkerhetskampanjer som riktar sig till hela befolkningen.

Olycksfallsdagen

Olycksfallsdagen ordnas då den trettonde infaller på en fredag. Olycksfallsdagen lyfter fram olika sätt genom vilka dagligen förekommande farliga situationer kan undvikas.

Olycksfallsdagen | FI

Kampanjen Håll dig på benen

Kampanjen främjar fotgängarnas säkerhet vintertid. De sju stegen för att hålla sig på benen hjälper i att förebygga halkolyckor och de skador de förorsakar.

Håll dig på benen | FI