Koncernstrategi för inrikesministeriets förvaltningsområde

Alla har vi rätt till en trygg vardag – Finland är världens tryggaste land

Inrikesministeriets och förvaltningsområdets gemensamma strategi omfattar fyra mål som även stöder genomförandet av det nya regeringsprogrammet.

Koncernstrategin har följande fyra mål:

  1. Trygghetskänslan är på hög nivå
  2. Människor, miljö och egendom är skyddade
  3. Hot mot den nationella säkerheten avvärjs
  4. Invandringen är under kontroll och samhällsmässigt hållbar

Strategin genomförs under regeringsperioden 2019–2022.

En välmående, yrkesskicklig och engagerad personal är den viktigaste möjliggöraren av denna strategi. Poliser, gränsbevakare, jourhavande vid nödcentralen, räddningspersonal och tjänsteinnehavare inom migrationsförvaltningen garanterar samhällets säkerhet alla dagar om året.

Myndigheterna måste vara anträffbara i människornas vardag

Med hjälp av strategin vill man säkerställa att människornas trygghetskänsla hålls på en hög nivå. Inrikesministeriets förvaltningsområde ser till att tjänsterna produceras på ett högklassigt sätt - att myndigheterna är synliga och anträffbara i människornas vardag. Trygghetskänslan upprätthålls också genom att myndigheterna kommunicerar öppet och faktabaserat om säkerhetsfrågor.
Inrikesministeriets förvaltningsområde har som uppgift att garantera säkerheten för människor, egendom och miljö. Därför måste myndigheterna förmå förebygga så många brott och olyckor som möjligt, och snabbt och effektivt hänvisa till hjälp i nödsituationer.  Samtidigt är det viktigt att uppmuntra människor och gemenskaper till att ta ansvar för och initiativ i fråga om sin egen och sina närståendes trygghet.

Säkerhetshot förebyggs och avvärjs

Inrikesministeriets förvaltningsområde måste klara av att långvarigt avvärja hot som äventyrar Finlands säkerhet. Sådana kan till exempel vara allvarliga cyberstörningar, ett terrordåd, omfattande invandring eller extrema väderfenomen orsakade av klimatförändringen. Förvaltningsområdet sörjer för riksgränsernas okränkbarhet och utvecklar samhällets civila beredskap.

Inrikesministeriets förvaltningsområde har också som mål att sörja för att invandringen är under kontroll och samhällsmässigt hållbar. Finland behöver arbetskraftsinvandring och de som kommit till landet behöver bättre sysselsättning. En fungerande asyl- och invandrarpolitik som utgår från de mänskliga rättigheterna är viktig med tanke på EU:s framtid.

Visionen i strategin är: Alla har vi rätt till en trygg vardag – Finland är världens tryggaste land.

Koncernstrategi för inrikesministeriets förvaltningsområde