Sorgflaggning

Sorg uttrycks sedan gammalt genom att flaggan hissas på "halv stång". Normalt används nationalflaggan vid sorgflaggning.

SorgflaggningFlaggan hissas först i topp och halas därefter omedelbart ner en tredjedel av stångens längd så att flaggans nedre del blir på mitten av stångens längd. När flaggan halas hissas den först i topp och halas därefter ner.

Sorgflaggningen börjar så snart man har fått veta om ett dödsfall eller, om flaggtiden blir mycket kort den dagen, följande dag.

När jordfästningen har förrättats hissas flaggan i topp till solnedgången. Flaggan är hissad i topp under minnesstunden för att hedra den döde.

Det hus som har sorg sorgflaggar också på officiella och vedertagna flaggdagar.

Genom sorgflaggning uttrycks vanligen privat sorg. För en nationell bemärkt person eller i samband med en storolycka kan inrikesministeriet rekommendera allmän sorgflaggning.

Anvisningar för sorgflaggning | video