Anläggningar som kopplas till nödcentralen

Innehavaren av anläggningen och Nödcentralsverket avtalar om att ansluta brandlarmanläggningen till nödcentralen. I avtalet uppges för myndigheterna information om bland annat vilka kontaktpersoner som kan nås i en larmsituation samt om månatlig testning av larmförbindelsen. Nödcentralen behandlar brandlarm som ges via brandlarmanläggningar eller automatiska släckanläggningar som nödmeddelanden och förmedlar uppdraget automatiskt till räddningsverket.

De brandlarmanläggningar som är anslutna till nödcentralen förmedlar årligen över 17 000 brandlarm, dvs. vart sjätte utryckningsuppdrag kommer via en brandlarmanläggning. Av de brandlarm som förmedlas via brandlarmanläggningar är cirka 94 procent uttryckningsuppdrag som inte leder till räddningsverkets släcknings- eller räddningsåtgärder i objektet. Sådana uppdrag kallas i allmänhet felaktiga brandlarm. Även om andelen felaktiga brandlarm är enorm meddelas över 600 eldsvådor varje år först via en brandlarmanläggning.

Enligt räddningslagen kan välfärdsområdets räddningsmyndighet ta ut en avgift för ett uppdrag som har orsakats av återkommande felaktig funktion hos en brandlarmanläggning som är ansluten till nödcentralen. Som återkommande felaktig funktion hos en brandlarmanläggning betraktas fler än två felaktiga brandlarm under de senaste 12 månaderna.