Finland bereder sig på att bekämpa instrumentaliserad inresa genom ny lagstiftning

16.7.2024 12.43
IM SRK
Den 16 juli stadfäste republikens president lagen om temporära åtgärder för bekämpande av instrumentaliserad inresa. Syftet med lagen är att säkerställa att Finland har effektiva instrument för att ingripa i situationer där instrumentaliserad inresa används som påtryckning samt att förbereda sig på allvarliga situationer som instrumentalisering av inresa kan ge upphov till.

Statsrådets principbeslut styr förebyggandet och bekämpningen av våldsbejakande radikalisering och extremism

11.7.2024 13.47
IM
Torsdagen den 11 juli fattade statsrådet ett principbeslut om ett åtgärdsprogram, genom vilket man vill förebygga och bekämpa våldsbejakande radikalisering och våldsbejakande extremism.

Mottagningstjänsterna ska effektiviseras i enlighet med regeringsprogrammet

10.7.2024 12.15
IM
Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt med målet att utreda och bereda de ändringar i den så kallade mottagningslagen som regeringsprogrammet och det nya mottagandedirektivet förutsätter. Avsikten är att en regeringsproposition ska överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2025.

Se även