Ifjol somras förekom över 2 500 terrängbränder: inrikesministeriet påminner om risken för terrängbrand med hjälp av kampanjen Bränn inte naturen

24.5.2024 14.28
IM
Varning för terrängbrand gäller i nästan hela landet, vilket innebär att det är förbjudet att göra upp öppen eld. Inrikesministeriet inleder den 24 maj en kampanj på sociala medier riktad till unga vuxna för att påminna att terrängen antänds mycket lätt och att elden sprider sig lika lätt.

Staterna vid EU:s yttre gränser har gemensamma säkerhetsutmaningar 

24.5.2024 12.37
IM
Finlands, Norges, Estlands, Litauens, Lettlands och Polens inrikesministrar sammanträdde i Lettlands huvudstad Riga den 23–24 maj. Ministrarna diskuterade ländernas gemensamma säkerhetsutmaningar särskilt med tanke på EU:s yttre gränser. Finland representeras vid mötet av inrikesminister Mari Rantanen.

Tilläggsbudget: Tilläggsanslag föreslås för hantering av instrumentaliserad inresa, för gränssäkerhet och för lagreformer som gäller migration

23.5.2024 13.54
IM
Regeringens förslag angående inrikesförvaltningen i den andra tilläggsbudgeten för 2024 minskar som helhet statens utgifter med 64 miljoner euro. Det föreslås tillägg på 31 miljoner euro och avdrag på 95 miljoner euro. Statsrådet överlämnade propositionen till riksdagen den 23 maj.

Se även