EU:s inrikesministrar fattar beslut om att förlänga det tillfälliga skyddet för ukrainare som flyr kriget

27.9.2023 15.21
IM
EU-ländernas inrikesministrar sammanträder i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel den 28 september. På mötets agenda står bland annat läget i Ukraina och migrationsärenden. Finland representeras vid mötet av inrikesminister Mari Rantanen.

Inrikesministeriet bereder en sänkning av mottagningspenningen

26.9.2023 13.16
IM
Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att se över mottagningspenningen för personer som söker internationellt skydd eller får tillfälligt skydd. Enligt regeringsprogrammet ska mottagningspenningen sänkas till det minimum som tillåts enligt grundlagen och mottagandedirektivet. Målet är att en proposition om detta ska överlämnas till riksdagen för behandling under vårsessionen 2024.

Användningen av biometriska uppgifter inom brottsbekämpningen bedöms och förbättras i ett lagprojekt

25.9.2023 12.09
IM
Inrikesministeriet tillsätter ett lagstiftningsprojekt för att bedöma och bereda ändringar i bestämmelserna om behandling av biometriska uppgifter. Syftet är att förbättra förutsättningarna för användning av biometri inom brottsbekämpning och brottsförebyggande.

Den inre säkerheten ska stärkas genom utveckling av lagstiftningen om kriminalunderrättelseinhämtning och informationsutbyte

25.9.2023 12.07
IM
Vid inrikesministeriet inleds beredning av lagstiftning om polisens kriminalunderrättelseinhämtning. Samtidigt tillsätts ett lagberedningsprojekt för att ändra bestämmelserna om polisens informationsutbyte. Målet är att polisen ska kunna hantera de krav som dagens omvärld innebär och effektivt bekämpa till exempel organiserad brottslighet.

Se även