Arbetsgrupp för bedömning av styrningen och övervakningen av och utbildningen för den privata säkerhetsbranschen

27.1.2023 14.53
IM
Inrikesministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bedöma styrningen och övervakningen av och utbildningen för den privata säkerhetsbranschen. Arbetsgruppen har till uppgift att lägga fram förslag om hur verksamheten inom branschen kan utvecklas.

Kauko Aaltomaa har inlett arbetet som chef för EU:s civila krishanteringsinsats i Somalia

26.1.2023 9.59
IM UM
© foto: EUCAP Somalia
Den 9.1. inledde Kauko Aaltomaa arbetet som chef för EU:s civila krishanteringsinsats i Somalia. Aaltomaa är tjänstledig från sin befattning som överdirektör för polisavdelningen vid inrikesministeriet. Eucap Somalia är en insats inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med syftet att bland annat främja sjösäkerheten i Somalia och att stödja uppbyggandet av polisväsendet och justitieförvaltningen i landet.

Inrikesministrarna diskuterar organiserad brottslighet och samarbetet med tredjeländer kring återsändande 

25.1.2023 15.40
IM
EU-ländernas inrikesministrar sammanträder till ett informellt möte av rådet för rättsliga och inrikes frågor i Stockholm den 26.1. Inrikesminister Krista Mikkonen representerar Finland vid mötet. Inrikesministrarna diskuterar bekämpningen av organiserad brottslighet och i synnerhet de brottsbekämpande och rättsliga myndigheternas rätt att få tillgång till digitala uppgifter och bevismaterial.

Tillräcklig tid och tillräckliga resurser måste reserveras för en genomgripande reform av utlänningslagen

23.1.2023 13.35
IM
Inrikesministeriet beställde en studie som undersökte med vilka medel man kan förutspå framtida behov att revidera lagstiftningen redan medan lagarna bereds. För detta ändamål granskades de ändringar som gjorts i utlänningslagen och orsakerna till dem. Studien gjordes av Åbo Akademi i samarbete med forskare vid Åbo universitet.

Se även