EU:s inrikesministrar ska symboliskt godkänna förslag om att förlänga det tillfälliga skyddet för ukrainare som flyr kriget

13.6.2024 8.50
IM
EU-ländernas inrikesministrar sammanträder i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg den 13 juni. På dagordningen står bland annat en förlängning av det tillfälliga skyddet för ukrainare som flyr Rysslands anfallskrig, genomförandet av migrations- och asylreformen samt EU:s gemensamma krisberedskap.

Inrikesminister Rantanen besöker Europol och Eurojust

12.6.2024 9.40
IM
Inrikesminister Mari Rantanen besöker EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning Europol och EU:s byrå för straffrättsligt samarbete Eurojust i Haag den 12 juni. Hon träffar båda byråernas generaldirektörer Catherine De Bolle (Europol) och Ladislav Hamran (Eurojust). Temat för besöken är bland annat bekämpning av organiserad brottslighet och den kommande kommissionens program.

Rätten till semester för civilpersoner som deltar i krishantering ändras

10.6.2024 14.31
IM
Foto: EUCAP Somalia
Rätten till semester för personer som deltar i civil krishantering begränsas. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishantering och statstjänstemannalagen sändes på remiss den 7 juni.

Se även