Finlands hela östgräns stängs

28.11.2023 16.16
IM SRK
Statsrådet har beslutat stänga gränsövergångsstället i Raja-Jooseppi natten mellan onsdagen och torsdagen, det vill säga fr.o.m den 30.11. I och med beslutet är alla gränsövergångsställen vid landgränsen mellan Finland och Ryssland stängda till den 13.12. Internationellt skydd kan inte sökas vid gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Ryssland.

Inrikesministrarna diskuterar effektivisering av åtgärderna för återvändande

4.12.2023 14.32
IM
EU-ländernas inrikesministrar sammanträder i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel den 5 december. På ministrarnas agenda står bland annat Schengenfrågor, effektivare återvändandesystem och hur situationen i Mellanöstern påverkar EU:s inre säkerhet.

Det är möjligt att helt stänga östgränsen

24.11.2023 18.34
IM
- I offentligheten förs diskussion och ställs frågor om möjligheten att stänga hela östgränsen. Vid behov kan hela östgränsen stängas, säger inrikesminister Mari Rantanen.

Flyktingslussar förbättrar säkerheten

24.11.2023 16.29
IM
Vid ett extra sammanträde den 24 november beslutade statsrådet att de inresande som anländer över östgränsen ska börja registreras vid en flyktingsluss.

Finland stänger fler gränsövergångsställen

22.11.2023 19.10
IM SRK
Statsrådet har beslutat att stänga också gränsövergångsställena Kuusamo, Salla och Vartius vid östgränsen från och med fredagen den 24 november 2023 kl. 00.00. Alla gränsövergångar vid östgränsen koncentreras till gränsövergångsstället i Raja-Jooseppi. Beslut om detta fattades vid ett extra statsrådssammanträde den 22 november 2023. Beslutet gäller till och med den 23 december 2023.

Se även