Bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Också penningtvätt och finansiering av terrorism är former av brottslighet som hotar ekonomin. I Finland bestäms det om bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen är den myndighet som ansvarar för bekämpningen av penningtvätt. De behöriga myndigheter som avses i lagen om penningtvätt samarbetar också sinsemellan, och detta samarbete samordnas av inrikesministeriet.

Läs mera om bekämpning av penningtvätt Penningtvätt.fi