Inrikesministeriet leder beredskapen för omfattande flyktinginvandring

Inrikesministeriets migrationsavdelning leder och samordnar beredskapen för omfattande flyktinginvandring och verksamheten beroende på läget.

Omfattande flyktinginvandring innebär en situation där gamla och nya förläggningar för asylsökanden inklusive tilläggsplatserna håller på att fyllas, nya invandrare anländer hela tiden och antalet personer som reser in i landet är större än antalet personer som lämnar landet.

Omfattande flyktinginvandring kan uppstå i etapper eller hastigt, t.ex. på grund av massflykt från en annan stat till Finland.

Myndigheter och organisationer samarbetar

Inrikesministeriet styr Migrationsverket och närings-, trafik- och miljöcentralerna vid beredskap för omfattande flyktinginvandring och ibruktagande av beredskapsplaner.

Systemet för mottagande av asylsökande, som styrs av Migrationsverket, sköter mottagandet av asylsökande under normala förhållanden och vid störningar under normala förhållanden. Migrationsverket behandlar och fattar beslut om uppehållsrätten för personer som kommit in i landet i samband med omfattande flyktinginvandring.

Andra viktiga nationella myndigheter är Gränsbevakningsväsendet och polisen som registrerar invandrarna. Finlands Röda Kors, kommuner, privata aktörer och olika organisationer svarar för driften av förläggningarna.

Mer information

Mari Helenius, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Kansainvälinen suojelu ja varautuminen Telefon:0295488214   E-postadress:


Jorma Kantola, lagstiftningsråd 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Maahanmuutto- ja kansalaisuusyksikkö Telefon:0295488215   E-postadress: