Inrikesministeriet leder beredskapen för omfattande flyktinginvandring

Inrikesministeriets migrationsavdelning leder och samordnar beredskapen för omfattande flyktinginvandring och verksamheten beroende på läget.

Omfattande flyktinginvandring innebär en situation där gamla och nya förläggningar för asylsökanden inklusive tilläggsplatserna håller på att fyllas, nya invandrare anländer hela tiden och antalet personer som reser in i landet är större än antalet personer som lämnar landet.

Omfattande flyktinginvandring kan uppstå i etapper eller hastigt, t.ex. på grund av massflykt från en annan stat till Finland.

Hösten 2015 ökade antalet invandrare i snabb takt, och som en följd av den rådande flyktingkrisen i världen blev det snabbt en störningssituation som uppfyllde kriterierna för omfattande flyktinginvandring. I Torneå inrättades en flyktingsluss för registrering av invandrare. Därifrån hänvisades invandrarna till förläggningar för asylsökanden på olika håll i Finland.

Inrikesministeriet har inlett ett projekt för att bereda sådana ändringar i lagstiftningen som ska bidra till att stödja beredskapen för eventuell omfattande flyktinginvandring. Ändringsbehoven har identifierats i samband med det utvecklingsarbete som myndigheterna sedan 2015 har gjort för att förbättra beredskapen för stora antal asylsökande.

Beredskap för omfattande flyktsinvandfing

Myndigheter och organisationer samarbetar

Inrikesministeriet styr Migrationsverket och närings-, trafik- och miljöcentralerna vid beredskap för omfattande flyktinginvandring och ibruktagande av beredskapsplaner.

Systemet för mottagande av asylsökande, som styrs av Migrationsverket, sköter mottagandet av asylsökande under normala förhållanden och vid störningar under normala förhållanden. Migrationsverket behandlar och fattar beslut om uppehållsrätten för personer som kommit in i landet i samband med omfattande flyktinginvandring.

Andra viktiga nationella myndigheter är Gränsbevakningsväsendet och polisen som registrerar invandrarna. Finlands Röda Kors, kommuner, privata aktörer och olika organisationer svarar för driften av förläggningarna.

Mer information

Mari Helenius, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 0295488214  


Jorma Kantola, Lagstiftningsråd 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, rättsenheten 0295488215