Sotning ökar brandsäkerheten

Regelbunden sotning av eldstäder och rökkanaler förbättrar brandsäkerheten.  Byggnadens ägare har enligt räddningslagen skyldighet att se till att sotningen utförs med jämna mellanrum. I bostäder som används för stadigvarande boende ska eldstäderna sotas en gång om året och i fritidsbostäder vart tredje år.

Sotningen får utföras endast av en yrkeskunnig sotare som har avlagt yrkesexamen för sotare eller specialyrkesexamen för sotarmästare.

För närvarande tillämpas distriktssotningssystemet i största delen av Finland. Distriktssotningssystemet utgår från att räddningsverket konkurrensutsätter och väljer områdets sotarföretag samt beslutar om avgiften för sotning. I vissa delar av landet har man avstått från distriktssotningssystemet. Sotningstjänster kan erbjudas fritt bl.a. i Östra Nyland och Mellersta Nyland.

Bestämmelser om sotning avvecklas

En reform av sotningen bereds som bäst vid inrikesministeriet. Målet är ett mer flexibelt system än hittills.

Bestämmelser om sotning ses över

Mera information

Jaana Rajakko, Yli-insinööri/överingenjör 
Inrikesministeriet, Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö 0295488435