Tjänster

Nödnumret i Finland är 112

I Finland finns bara ett nödnummer, 112. Samma nödnummer fungerar i alla EU-länder. Du kan ringa nödnumret 112 gratis från vilken telefon som helst utan riktnummer. Det går även att ringa 112 från ett utländskt mobilabonnemang. Inte heller då behövs något riktnummer. Knappa bara in 112.

Genom applikationen 112 Suomi kommer hjälpen snabbare fram

Följande tjänster finns på 112 Suomi, som laddas ner till telefonen:

  • Förmedling av uppringarens positionsdata till nödcentralen vid samtal till nödnumret 112, sjöräddningens alarmnummer och Vägtrafikantlinjen
  • Journummer för icke-brådskande hjälpbehov 
  • Regionala varnings- och myndighetsmeddelanden
  • Närmaste defibrillator
  • Instruktioner för fritidsbåtsförare i nöd- och problemsituationer
  • Länk till webbtjänsten Omaolo där du kan göra en symtombedömning för coronavirusinfektion.

Applikationen 112 Suomi kan laddas ner gratis till Android- och iPhone-telefoner via appbutikerna.

Nödanmälan kan också göras genom sms

Nödanmälan kan också göras per sms till nödnumret 112. Användning av sms i nödsituationer är i första hand riktad till personer som inte hör eller kan producera tal. Nödtextmeddelanden kan sändas endast från sådana telefonnummer som registrerats på förhand. 

Nödcentralsverket förmedlar varningsmeddelanden

Till Nödcentralsverkets lagstadgade uppgifter hör att förmedla myndigheternas varningsmeddelanden till Rundradion. Varningsmeddelanden sänds regionalt i radion. En myndighet kan dessutom besluta att ett varningsmeddelande ska utfärdas i hela landet och då förmedlas meddelandet även via tv. Alla varningsmeddelanden publiceras på sidan 112 i text-tv.

Nödcentralsverket stöder det officiella systemet genom att publicera varningsmeddelanden också i mobilapplikationen 112 Suomi, på sin egen webbplats och i Nödcentralsverkets kanaler för sociala medier. Den myndighet som ger meddelandet bestämmer alltid om innehållet i varningsmeddelandet.

Mer information