Utlandsfinländarna är finska medborgare som är bosatta utomlands

En utlandsfinländare är en finsk medborgare som bor utanför Finland eller en person av finsk härkomst. Det finns över 1,6 miljoner utlandsfinländare ute i världen. Den största delen av dem bor i Sverige, Förenta staterna eller Kanada. Av utlandsfinländarna är ca 300 000 finska medborgare.

Den gemensamma faktorn för dagens utlandsfinländare är närmast medvetenheten om den finländska bakgrunden och de finländska rötterna och strävan att bevara den finländska identiteten samt behovet av att upprätthålla kontakterna med Finland.

Största delen av de utlandsfinländare som flyttar till Finland kommer från Europeiska unionen. Även de flesta av dem som flyttar från Finland flyttar till ett EU-land.

Utlandsfinländarparlamentet är en länk mellan statsmakten och utlandsfinländarna

Inrikesministeriet samordnar beredningen av regeringens utlandsfinländarpolitiska program. Programmet görs upp för fem år och i beredningen av det deltar även andra ministerier, Suomi-Seura ry och utlandsfinländarparlamentet.

Föreningen Suomi-Seura ry har redan i över 90 års tid varit den förenande länken mellan utlandsfinländarna. Den är också sekretariat för utlandsfinländarparlamentet. Utlandsfinländarparlamentet samlar med några års mellanrum utlandsfinländarnas förslag och önskemål till statsmakten i Finland.