Reformen av räddningsväsendet

Reformen av räddningsväsendet genomfördes som en del av landskapsreformen. Projektets mandattid var 15.12.2015–31.12.2018.

De 15 arbetsgrupperna inom projektet slutförde sitt arbete och gjorde totalt 97 förslag om räddningsväsendets innehåll. Reformen av räddningsväsendets innehåll fortsätter och just nu bedömer man utifrån arbetsgruppernas förslag vad som ska utvecklas.

Utgångspunkterna och målen för reformen av räddningsväsendets innehåll har fastställts och de preciseras med beaktande av det nya regeringsprogrammet.

Målet är ett effektivt och enhetligt räddningsväsende i hela Finland

Målet med reformen av räddningsväsendet är att

  • garantera ett kostnadseffektivt, enhetligt och högklassigt räddningsväsende i hela landet
  • säkerställa att användningen av räddningsväsendets resurser blir effektivare utan att räddningsväsendets beredskap försämras
  • ha beredskap även för sällsynta storolyckor och naturkatastrofer överallt i Finland
  • säkerställa att räddningsväsendets möjligheter att sköta den prehospitala akutsjukvården och de fördelar som samarbetet med social- och hälsovården ger kvarstår samt
  • stärka och förbättra den riksomfattande ledningen, planeringen, styrningen, övervakningen och samordningen av räddningsväsendet och beredskapen

Mer information

Taito Vainio, Ohjaus- ja kehittämisjohtaja 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Ohjausyksikkö 0295488423  


Mika Kättö, Lainsäädäntöjohtaja/lagstiftningsdirektör 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Oikeusyksikkö 0295488413