Finsk medborgare kan man bli vid födseln eller på ansökan

Bestämmelser om finskt medborgarskap finns i Finlands grundlag och närmare i medborgarskapslagen. Finskt medborgarskap kan förvärvas vid födseln, genom föräldrarnas medborgarskap, på ansökan eller efter anmälan. Ingen kan befrias från sitt finska medborgarskap annat än under förutsättning att personen har eller får medborgarskap i en annan stat.

I Finland iakttas i första hand härstamningsprincipen, enligt vilken barnet får samma medborgarskap som föräldrarna. Om att ett barn till en finsk medborgare föds utomlands, förvärvar barnet trots det sin förälders finska medborgarskap. Eftersom de finska myndigheterna inte automatiskt får information om ett barn som föds utomlands och om barnets finska medborgarskap, är det bäst att föräldrarna själva underrättar magistraten eller Befolkningsregistercentralen om födseln.

Det är Migrationsverket som fattar beslut om förvärv, behållande och förlust av finskt medborgarskap samt om bestämmande av medborgarskapsstatus.

Mer information

Roope Jokinen, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Maahanmuutto- ja kansalaisuusyksikkö Telefon:0295488362   E-postadress: