Kampanjen Laptops for Ukraine

I den europeiska kampanjen Laptops for Ukraine samlar man in IKT-utrustning som får ett nytt liv hos till exempel ukrainska skolelever, lärare eller sjukskötare.

Attackerna mot Ukrainas kritiska infrastruktur och det utdragna kriget har medfört utmaningar också för upprätthållandet av datatekniska förbindelser. Kampanjen ger möjlighet för olika aktörer att på ett samordnat sätt delta i stödet till Ukraina.

Kampanjen Laptops for Ukraine inleddes i Finland i form av en tidsbestämd kampanj våren 2023. Som ett resultat av insamlingen levererades hundratals IT-enheter till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism. I december 2023 fattade vi beslut om att starta kampanjen på nytt. Den här gången har det inte fastställts något datum för när kampanjen slutar, eftersom behovet i Ukraina är enormt och kontinuerligt.

I Finland ansvarar inrikesministeriet för kampanjen i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet, Finlands näringsliv rf, Teknologiindustrin rf och räddningsverkens partnerskapsnätverk. 

Den insamlade utrustningen sänds till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism och genom samordning av inrikesministeriet. Den ansvariga myndigheten i Ukraina riktar biståndet dit det behövs som mest.

Vad och när kan jag donera?

Inom ramen för kampanjen samlar vi in

 • bärbara datorer
 • pekplattor
 • smarttelefoner 
 • skärmar
 • laddare

De bärbara datorerna kan vara Windows-, Mac- eller Linux-enheter. Övrig utrustning kan vara Android- eller iOS-drivna enheter.

Den utrustning som doneras ska vara fullt fungerande, felfri och i övrigt lämpa sig för donation. Batterierna ska vara i gott skick. Det önskas att all utrustning har en fungerande medföljande laddare som passar enheten.

Kampanjen pågår tills vidare. 

Jag vill donera, hur ska jag göra?

 1. Samla ihop den utrustning som ska doneras (till exempel i företaget eller på arbetsplatsen). 
 2. Ta bort all personlig information från enheterna. Donatorerna ansvarar själva för raderingen av uppgifterna. 
 3. Kontrollera att utrustningen är ren. 
 4. Slå av strömmen till enheterna.
 5. Packa utrustningen så att den tål transporten. Om möjligt, packa utrustningen i originalförpackningarna.
 6. Anteckna utrustningen i den bifogade listan över donationer. 
 7. Skicka listan per e-post till adressen [email protected]
 8. Efter att du skickat listan får du anvisningar om hur du kan lämna utrustningen till insamlingen. 

Var kan jag lämna in utrustningen?

Beroende på storleken av den utrustning som du vill ge sker transportarrangemangen antingen via räddningsverkens partnerskapsnätverk eller kommersiella aktörer. När det gäller mindre mängder kan du lämna utrustningen till närmaste räddningsverk, och därifrån transporteras den vidare till ett mellanlager i huvudstadsregionen. Om det är fråga om större mängder, är också transporten direkt från donatorns lokaler till huvudstadsregionen möjlig. När det har samlats in tillräckligt med utrustning, transporteras utrustningen till Ukraina inom ramen för civilskyddsmekanismen.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Om du har frågor, kontakta inrikesministeriets räddningsavdelning som samordnar det materialbistånd som sänds via civilskyddsmekanismen ([email protected]; Laura Haussalo, sakkunnig, tfn +358 50 399 9420 och Heikki Honkanen, sakkunnig, tfn  +358 50 526 9253).

Listan över donationer | excel