Inrikesministeriet som arbetsplats

Vid inrikesministeriet arbetar cirka 220 sakkunniga och engagerade yrkesmänniskor med olika uppgifter inom lagberedningen, den inre säkerheten (polisärenden, räddningsväsendet och gränssäkerheten), migrationen samt ekonomi och förvaltning.

Inrikesministeriet har tre huvuduppgifter:

  1. att bereda den lagstiftning som gäller polisen, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten, gränskontrollen, sjöräddningen och migrationen
  2. att resultatstyra de ämbetsverk och inrättningar som lyder under inrikesministeriet
  3. att behandla internationella ärenden och EU-ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde.

Våra arbetsuppgifter är utmanande och mångsidiga, och arbetet är betydelsefullt för samhället. Arbetet vid inrikesministeriet ger en bra inblick i statsförvaltningen och i synnerhet i frågor som rör inre säkerhet och migration.

Vid ministeriet satsas det på personalens trivsel i arbetet och på kompetensutveckling. Målet är en effektiv, lärande och välmående arbetsgemenskap.