Välkommen att lära dig mer om arbetet vid inrikesministeriet

Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet. 
Vi arbetar för att Finland ska vara tryggt i alla lägen.