Räddningsverksamhet som hjälp vid olyckor

Till räddningsverksamheten hör att

 • ta emot larm
 • varna befolkningen
 • avvärja överhängande olyckor
 • skydda och rädda offer för olyckor samt människor, miljö och egendom som är i fara samt
 • släcka eldsvådor och begränsa skador.

Räddningsverken ger snabb hjälp vid olyckor eller då en olycka är överhängande.

Olyckor eller farosituationer är bland annat

 • eldsvåda (byggnadsbrand, trafikmedelsbrand, markbrand, annan eldsvåda)
 • trafikolycka
 • olycka som förorsakas av farliga ämnen (kemikalie- och oljeolycka)
 • naturkatastrof och ras
 • explosion
 • kontroll- och bekräftelseuppdrag (larm från automatisk brandlarmanläggning, larm från brandvarnare)
 • första insatsen
 • räddning av människa och djur
 • skadebekämpningsuppdrag och handräckningsuppdrag.

Räddningsverken har 100 000 räddningsuppdrag årligen

Räddningsverken sköter årligen ca 100 000 räddningsuppdrag. Brandkårerna kan inleda praktisk räddningsverksamhet på några minuter. Vid brådskande olyckor kan hjälp i 90 procent av fallen sändas till en olycksplats var som helst i landet inom 20 minuter från larmet.

Mer information

Pasi Ryynänen, Yksikön johtaja 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö 0295488326