Räddningsverksamhet som hjälp vid olyckor

Till räddningsverksamheten hör att

 • ta emot larm
 • varna befolkningen
 • avvärja överhängande olyckor
 • skydda och rädda offer för olyckor samt människor, miljö och egendom som är i fara samt
 • släcka eldsvådor och begränsa skador.

Räddningsverken ger snabb hjälp vid olyckor eller då en olycka är överhängande.

Olyckor eller farosituationer är bland annat

 • eldsvåda (byggnadsbrand, trafikmedelsbrand, markbrand, annan eldsvåda)
 • trafikolycka
 • olycka som förorsakas av farliga ämnen (kemikalie- och oljeolycka)
 • naturkatastrof och ras
 • explosion
 • kontroll- och bekräftelseuppdrag (larm från automatisk brandlarmanläggning, larm från brandvarnare)
 • räddning av människa och djur
 • skadebekämpningsuppdrag och handräckningsuppdrag.

Dessutom hjälper räddningsväsendet andra myndigheter till exempel genom att svara för den första insatsen i brådskande uppdrag inom prehospital akutsjukvård.

Räddningsverken har 100 000 räddningsuppdrag årligen

Räddningsverken sköter cirka 100 000 räddningsuppdrag varje år. Räddningsväsendets enheter kan inleda den praktiska räddningsverksamheten inom några minuter. När det gäller olyckor där det behövs brådskande hjälp kan hjälp sändas till olycksplatsen i genomsnitt inom 15 minuter från nödsamtalet i hela landet.

Mer information

Pasi Ryynänen, Yksikön johtaja 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö Telefon:0295488326   E-postadress: