Nödcentralsverksamhet

Inrikesministeriet styr och övervakar nödcentralsverksamheten och bereder lagstiftningen om den. Nödcentralsverket producerar nödcentralstjänster för hela Finland med undantag av Åland. Det finns sex nödcentraler i Finland.

  • Nödcentralerna »

    Nödcentralerna tar emot nödmeddelanden och förmedlar dem vidare till olika hjälpande myndigheter och samarbetspartner.

  • Tjänster »

    Nödnumret 112 och applikationen 112 Suomi. Nödcentralsverket förmedlar varningsmeddelanden.

  • Författningar »

    Centrala lagar och förordningar som gäller nödcentralsverksamheten