Nödcentralsverksamhet

Inrikesministeriet styr och övervakar nödcentralsverksamheten och bereder lagstiftningen om den. Nödcentralsverket producerar nödcentralstjänster för hela Finland med undantag av Åland. Det finns sex nödcentraler i Finland.