Brandvarnare och andra brandskyddsanordningar 

Brandskyddsanordningar som ska finnas i byggnader är bland annat:

  • brandvarnare
  • brandlarmanläggningar
  • automatiska släckanläggningar
  • rökventilationsanläggningar och 
  • utrustning för förstahandssläckning

Brandskyddsanordningarna ska bland annat vara lämpade för sitt användningsändamål och funktionssäkra. 

Produktkraven grundar sig i huvudsak på europeiska standarder. Det finns nationella bestämmelser om installation, service och granskning av brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar. Det finns även bestämmelser om granskning och service av handbrandsläckare. 

Lagstiftningen revideras 

Lagstiftningen om brandskyddsanordningar revideras för närvarande. Den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) ersätts med en ny lag om brandskyddsanordningar. Samtidigt bedöms ändringsbehoven i de förordningar som utfärdats med stöd av den gällande lagen. Av lagtekniska skäl fastställs i samma veva även allmänna krav på fabrikstillverkade eldstäder och anordningar som används i skyddsrum. 

Man kan följa hur lagberedningsprojektet framskrider i statsrådets projektportal.

Mer information

Jaana Rajakko, Yli-insinööri 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö Telefon:0295488435   E-postadress:


Kirsi Rajaniemi, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö Telefon:0295488432   E-postadress: