Frågor och svar om revidering av medborgarskapslagen

Allmänt om projekten

Ändringar som gäller boendetiden

Skärpning av kravet på oförvitlighet och av försörjningsförutsättningen och andra ändringar

Mål i fråga om förlust av medborgarskap

Utredning om ett medborgarskapsprov

Utredning om systemet med dubbelt medborgarskap