Projekt för ändring av medborgarskapslagen, fas 1

SM034:00/2023 Lagstiftningsprojekt

I projektet bereds de ändringar i medborgarskapslagen (359/2003) som gäller boendetidsförutsättningen i regeringsprogrammet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM034:00/2023

Ärendenummer VN/23086/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 16.10.2023 – 30.6.2024

Datum för tillsättande 16.10.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.3 Maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikka

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 9/2024
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 16/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Genom propositionen skärps bestämmelserna om boendetidsförutsättningen i medborgarskapslagen.

Ansvarig ministerInrikesminister Rantanen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Roope Jokinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 488 362
[email protected]

Mål och resultat

I projektet bereds de ändringar i medborgarskapslagen (359/2003) som gäller boendetidsförutsättningen i regeringsprogrammet.

Sammandrag

I projektet bereds de ändringar i medborgarskapslagen (359/2003) som gäller boendetidsförutsättningen i regeringsprogrammet.

Utgångspunkter

Bakom projektet ligger skrivningen i regeringsprogrammet för statsminister Orpo om att medborgarskapslagen ska revideras genom att förutsättningarna för naturalisation skärps.

Mer om ämnet