RescEU-projekt för CBRN-lagerhållning

Inom RescEU-projektet i fråga om CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot) inrättas och upprätthålls ett lager som ingår i EU:s civilskyddsmekanism och som innehåller CBRN-skyddsutrustning, mätinstrument, stödutrustning samt läkemedel och motgifter på CBRN-området.

Finland samordnar projektet under ledning av inrikesministeriet och i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Försörjningsberedskapscentralen och Strålsäkerhetscentralen. 

Det material som förvaras i CBRN-lager är avsett för både de första aktörerna och civilbefolkningen vid olika CBRN-olyckor och CBRN-störningar, till exempel kemikalie- eller kärnkraftverksolyckor, terrorangrepp eller situationer där smittsamma sjukdomar sprider sig över gränserna.

Det material som lagras ska inom 12 timmar efter det att erbjudandet om bistånd har accepterats kunna sändas till ett område där det skett en storolycka eller där det pågår en kris. Enligt planerna ska de första sändningarna vara i beredskap år 2024.

De totala kostnaderna för projektet uppgår till 242 miljoner euro och projektet planeras pågå 1.1.2023—30.9.2026. Projektet finansieras till fullt belopp av Europeiska kommissionen. Projektet är av mycket stor betydelse och det första i sitt slag i Europa.

Finansieras av Europeiska unionen. Inrikesministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsövärdsministeriet, Försörjningsberedskapscentralen, Strålsäkerhetscentralen.

Mer information

Tarja Rantala, projektchef 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö Telefon:0295488372   E-postadress:


Pertti Kelloniemi, projektchef 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö Telefon:0295488260   E-postadress: