Beredskap inför coronaviruset

De myndigheter som svarar för den inre säkerheten har berett sig på coronavirusets spridning. Man ser till att finländarnas vardag är trygg. 

Begränsningar i rörelsefriheten i Nyland 

Begränsningarna som rör resor till och från landskapet Nyland trädde i kraft den 28 mars och gäller fram till den 19 april 2020.

Syftet med de nya begränsningarna i rörelsefriheten är att minska risken för smitta och bromsa upp spridningen av epidemin från Nyland till andra delar av Finland. 

Gränsbevakningsväsendet sörjer för gränssäkerheten

Finland har tillfälligt återinfört gränskontroll vid EU:s inre gränser för tiden 19.3 — 13.4.2020. EU har återinfört kontrollen vid EU:s yttre gränser fram till den 30 april 2020. Finland ansvarar för kontrollen vid sin yttre gräns. 

Man bör inte alls resa utomlands under den tid gränserna är stängda. Detta gäller såväl vägtrafiken, sjötrafiken som flygtrafiken. En person som återvänder till Finland från en utlandsresa bör i 14 dygn hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän.

Finska medborgare och personer som är stadigvarande bosatta i Finland får alltid återvända till Finland. Utländska resenärer som befinner sig i Finland har möjlighet att lämna landet.

Gods- och frakttrafiken fortsätter vid alla gränser.

Övergång av inre gränser utifrån ett permanent anställningsförhållande tillåts från och med söndagen 22.3.2020 kl. 00.00 endast på naturliga pendlingsområden vid gränserna till Sverige och Norge. 

Detta innebär att endast vissa persongrupper i fortsättningen kan resa varje vecka från Estland till Finland för att arbeta. Den preciserade riktlinjen ingriper dock inte i estniska medborgares rätt att vistas och arbeta i Finland. Alla som pendlar, oberoende av yrkesgrupp, ges en rekommendation om att hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän i 14 dygn efter att ha anlänt till Finland.

Tills vidare är det i praktiken omöjligt att fortsätta arbeta i Finland och bo eller besöka familjen i Estland. Estniska arbetstagare kan om de så önskar stanna i Finland för att arbeta. 

Att gränsövergångsställen stängs får inte hindra någons rätt till internationellt skydd.

Instruktioner gällande gränsövergång under exceptionella förhållanden
Frågor och svar om gränstrafikens begränsninga

Polisen sköter brådskande uppgifter under alla tider

Polisen är en beredskapsorganisation som fungerar under alla tider och som alltid har beredskap för till exempel de ändringar i verksamheten som sjukfrånvaro medför. Brådskande uppgifter sköts i alla situationer.

Regeringen beslutade att offentliga sammankomster ska begränsas till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser. Polisen kan inom ramen för sina resurser övervaka att begränsningarna i fråga om sammankomster iakttas. 

Coronavirusets inverkan på polisverksamheten

Räddningsväsendet och nödcentralerna tryggar säkerheten i vardagens nödsituationer

Kommunerna ansvarar för att man inom räddningsväsendets tjänster har berett sig på coronavirusets spridning. Räddningsverken har fått anvisningar om att förebygga smittor. Räddningsverken ansvarar för att servicen tryggas i sjukdomsfall bland annat genom personalarrangemang. Brådskande situationer som hotar liv och hälsa samt andra larmuppdrag prioriteras.

Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Vårdanvisningar fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535 och vid den egna hälsocentralen. Nödnumret ringer man bara i brådskande nödsituationer när liv eller hälsa äventyras. Samma regel gäller alltid, oavsett om det är fråga om coronaviruset eller annan sjukdom.

Förläggningarna har förberett sig 

Migrationsverket har berett sig på eventuell spridning av coronaviruset och samarbetar med hälsovårdsmyndigheterna. Förläggningarna har beredskap för eventuella smittsamma sjukdomar. Vid förläggningarna arbetar hälso- och sjukvårdspersonal.

Asylsökande genomgår alltid en första hälsoundersökning efter att de har kommit till landet. Vid hälsoundersökningen beaktas om sökanden har vistats i ett epidemiområde och kontrolleras symptom och sjukdomar. 

Mer information om hur coronaviruset påverkar Migrationsverkets verksamhet

Inrikesministeriet stöder förvaltningsområdet

Inrikesministeriet deltar i det nationella och internationella samarbete som situationen kräver och bereder sig på att situationen blir svårare. Dessutom strävar man efter att trygga ministeriets ledning och funktionsförmåga genom att personalen får anvisningar om distansarbete, möten och resor.

Inrikesministeriets räddningsavdelning är Finlands ansvariga myndighet i unionens civilskyddsmekanism, som har aktiverats på grund av coronavirussituationen. Det innebär i praktiken att Europeiska kommissionen bland annat kan stödja medlemsländerna med materialunderstöd och biståndspersonal samt genom att bidra till finansieringen av kostnader.