Koronavirukseen varautuminen

Sisäisestä turvallisuudesta vastaavat viranomaiset ovat varautuneet koronaviruksen leviämiseen. Suomalaisten arjen turvallisuudesta pidetään huolta.

Rajaliikennettä rajoitetaan

Suomen tämänhetkiset rajaliikenteen rajoitukset ovat voimassa 15.6.-14.7.  Suomen rajaliikenteessä on ollut rajoituksia 19.3. alkaen koronaepidemian takia.

Sisärajavalvonta poistui 15.6. alkaen Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välisestä liikenteestä.  Lisäksi se poistui kaikesta huvialusliikenteestä eli yksityishenkilöiden matkailusta omalla veneellä.

Sisärajavalvonta jatkuu edelleen Suomen ja muiden kuin edellä mainittujen Schengen-maiden välisessä liikenteessä. Näin ollen sisärajavalvonta jatkuu esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä. Siltä osin kuin sisärajavalvonta jatkuu, sisärajoilla on mahdollista paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Raja.fi-sivustolla ohjeistetaan asiasta tarkemmin.

Rajaliikenteen rajoitukset jatkuvat nykyisellään ulkorajalla eli Venäjän rajalla ja muista kolmansista maista saapuvien kohdalla 14.7. saakka.

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei henkilöllä ole tähän lakiperusteista estettä.

Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi Norjaan, Tanskaan, Islantiin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Jokainen meistä pystyy omalta osaltaan ehkäisemään koronaepidemian leviämistä noudattamalla matkustussuosituksia ja hygieniaohjeita. 

Rajavartiolaitoksen ohjeistus rajanylitykseen poikkeusolojen aikana 15.6.2020 alkaen
Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista rajaliikenteeseen
Kansalaisneuvonnan yhteystiedot
Tietoa EU-maiden matkustusrajoituksista Euroopan komission sivulla

Poliisi valvoo kokoontumisrajoituksia

Hallituksen päätöksellä julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. 

Järjestettyjen yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoitusta lievennetään hallituksen päätöksellä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6.2020 alkaen toistaiseksi. Hallitus suosittelee, että myöskään yksityistilaisuuksia ei järjestettäisi yli 50 hengelle.

Valtioneuvosto suosittelee, että mikäli epidemiatilanne kehittyy edelleen ilman merkittäviä epäsuotuisia poikkeamia, 1. elokuuta 2020 alkaen voidaan sallia yli 500 henkilön tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa. Jos epidemiatilanne kehittyy edelleen ilman merkittäviä poikkeamia, voidaan 1. lokakuuta 2020 alkaen luopua kokoontumisrajoituksista ja sallia kaikki tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa ilman määrättyä henkilömäärärajoitusta.

Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on hallituksen linjauksella kielletty 31.7.2020 asti. Yhteismäärältään yli 500 henkilön ulkotilaisuudet ovat sallittuja eriyttämisjärjestelyin.

Poliisi valvoo järjestettyjä yleisötilaisuuksia koskevien rajoitusten noudattamista voimavarojensa puitteissa. Tärkeintä on välttää kaikkia lähikontakteja, noudattaa hygieniaohjeita ja pitää fyysistä etäisyyttä muihin ihmisiin. 

Pelastustoimi ja hätäkeskukset turvana arjen hätätilanteissa

Kunnat vastaavat siitä, että pelastustoimen palveluissa on varauduttu koronaviruksen leviämiseen. Pelastuslaitokset on ohjeistettu tartuntojen ennaltaehkäisystä. Pelastuslaitokset vastaavat palvelujen turvaamisesta sairaustapauksissa muun muassa henkilöstöjärjestelyin. Kiireelliset henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet sekä muut hälytystehtävät asetetaan etusijalle.

Koronavirustartuntaa tai siihen altistumista epäillessä ei pidä soittaa hätänumeroon 112. Hätänumeroon soitetaan vain kiireellisissä hätätilanteissa, kun henki tai terveys on vaarassa. Sama sääntö pätee aina, oli kyse koronaviruksesta tai muusta sairastumisesta.

Yleistä tietoa koronaviruksesta saa valtakunnallisesta neuvontanumerosta 0295 535 535 ja terveysneuvontaa ja -ohjausta omasta terveyskeskuksesta. 

Vastaanottokeskukset ovat varautuneet 

Maahanmuuttovirasto on varautunut koronaviruksen mahdollisen leviämiseen ja tekee yhteistyötä terveysviranomaisten kanssa. Vastaanottokeskukset ovat varautuneet mahdollisiin tartuntatauteihin. Vastaanottokeskuksissa työskentelee terveydenhuollon henkilökuntaa.

Turvapaikanhakijoille tehdään aina alkuterveystarkastus maahan saapumisen jälkeen. Terveystarkastuksessa huomioidaan se, onko hakija oleskellut epidemia-alueella sekä tarkastetaan oireet ja sairaudet. 

Lisätietoa koronaviruksen vaikutuksesta Maahanmuuttoviraston toimintaan