Koronavirukseen varautuminen

Sisäisestä turvallisuudesta vastaavat viranomaiset ovat varautuneet koronaviruksen vaikutuksiin. Suomalaisten arjen turvallisuudesta pidetään huolta.

Ministeriö valmistelee säädökset

Sisäministeriö valmistelee lainsäädäntömuutokset toimialallaan ja varautuu koronatoimiin tiiviissä yhteistyössä hallinnonalan virastojen ja muiden ministeriöiden kanssa. Ministeriö vastaa tehtäviinsä liittyvästä kansainvälisestä ja EU-yhteistyöstä.

Maahantuloa Suomeen rajoitetaan koronan aikana

Rajavartiolaitos valvoo Suomen rajaliikennettä lentokentillä, satamissa ja rajanylityspaikoilla. Koronan takia maahantuloa rajoitetaan terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. Hallitus linjaa rajaliikenteen rajoituksista säännöllisin väliajoin epidemiatilanteen perusteella. 

Suomeen koronaviruspandemian aikana saapuvia koskevat sekä rajaviranomaisten että terveysviranomaisten vaatimukset:

  1. Ensin rajaviranomaiset päättävät siitä, voiko matkustaja tulla maahan. Koronapandemian aikana maahantuloa on rajoitettu ja matkustajilta voidaan vaatia todistuksia koronaan liittyen. Suomen kansalaisilla, heidän perheenjäsenillään ja Suomessa pysyvästi asuvilla on kuitenkin aina oikeus palata Suomeen samoin kuin lähteä Suomesta.
     
  2. Maahantulon jälkeen terveysviranomaiset päättävät siitä, millaisia terveystoimia tai testausvaatimuksia maahan tulleille asetetaan. Terveysviranomaisten vaatimukset koskevat myös Suomen kansalaisia ja Suomessa oleskelevia.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos vastaavat epidemiatilanteen arvioinnista, karanteeniohjeista ja testausta koskevista linjauksista. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala tukee tilanteen johdosta vastaavia viranomaisia. Liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat eri liikennemuodot ja niihin liittyvät rajoitukset (lentoliikenne, laivaliikenne). 

Lue lisää: 
Voimassaolevat rajaliikenteen rajoitukset | raja.fi
Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista rajaliikenteeseen | raja.fi
Kansalaisneuvonnan yhteystiedot | raja.fi 
Matkustaminen Suomesta ja Suomeen | vn.fi

Yhteistyö rajanylityspaikoilla

Matkustamiseen ja rajaliikenteeseen liittyvien rajoitusten toimeenpanoon osallistuu lukuisia viranomaisia, kuten useat ministeriöt, Rajavartiolaitos, Tulli, rajanylityspaikkojen kunnat ja kaupungit, rajanylityspaikkojen operaattorit (mm. Finavia), lentoyhtiöt, laivayhtiöt jne. Terveysviranomaiset vastaavat matkustajille jaettavista hygienia- ja karanteeniohjeista.

Lue lisää terveysviranomaisten koronaviruksen vastaisista toimista ja viranomaisyhteistyöstä:
Matkustaminen ja koronaepidemia | thl.fi  

Kokoontumisrajoitukset

Poliisin tehtävänä on huolehtia siitä, että yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet järjestetään noudattaen osallistujien enimmäismääriä ja kokoontumislakia. Poliisi ei valvo hygieniaohjeiden noudattamista, vaan siitä vastaa tilaisuuden järjestäjä aluehallintoviraston määräysten mukaisesti.

Aluehallintovirastojen voimassaolevat määräykset

Pelastustoimi ja hätäkeskukset turvana arjen hätätilanteissa

Kunnat vastaavat siitä, että pelastustoimen palveluissa on varauduttu koronaviruksen leviämiseen. Pelastuslaitokset on ohjeistettu tartuntojen ennaltaehkäisystä. Pelastuslaitokset vastaavat palvelujen turvaamisesta sairaustapauksissa muun muassa henkilöstöjärjestelyin. Kiireelliset henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet sekä muut hälytystehtävät asetetaan etusijalle.

Koronavirustartuntaa tai siihen altistumista epäillessä ei pidä soittaa hätänumeroon 112. Hätänumeroon soitetaan vain kiireellisissä hätätilanteissa, kun henki tai terveys on vaarassa. Sama sääntö pätee aina, oli kyse koronaviruksesta tai muusta sairastumisesta.

Yleistä tietoa koronaviruksesta saa valtakunnallisesta neuvontanumerosta 0295 535 535 ja terveysneuvontaa ja -ohjausta omasta terveyskeskuksesta. 

Vastaanottokeskukset ovat varautuneet 

Maahanmuuttovirasto on varautunut koronaviruksen mahdollisen leviämiseen ja tekee yhteistyötä terveysviranomaisten kanssa. Maahanmuuttovirasto huolehtii siitä, että myös turvapaikanhakijat saavat ajantasaiset ohjeet koronasta ja suosituksista. Vastaanottokeskukset ovat varautuneet mahdollisiin tartuntatauteihin. Vastaanottokeskuksissa työskentelee terveydenhuollon henkilökuntaa. 

Turvapaikanhakijoille tehdään aina alkuterveystarkastus maahan saapumisen jälkeen. Terveystarkastuksessa huomioidaan se, onko hakija oleskellut epidemia-alueella sekä tarkastetaan oireet ja sairaudet. 

Lisätietoa koronaviruksen vaikutuksesta Maahanmuuttoviraston toimintaan