Koronavirukseen varautuminen

Sisäisestä turvallisuudesta vastaavat viranomaiset ovat varautuneet koronaviruksen leviämiseen. Suomalaisten arjen turvallisuudesta pidetään huolta. 

Uudellemaalle liikkumisrajoituksia

Maakuntaa koskevat liikkumisrajoitukset ovat voimassa 28.3.-19.4. Liikkumisrajoitusten tarkoituksena on estää koronavirustartuntoja sekä hidastaa epidemian leviämistä Uudeltamaalta muualle.

Uusien liikkumisrajoitusten tarkoituksena on estää koronavirustartuntoja sekä hidastaa epidemian leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen. 

Rajavartiolaitos huolehtii rajaturvallisuudesta

Suomi on palauttanut EU:n sisärajoille rajavalvonnan väliaikaisesti ajalle 19.3.—13.4.2020. EU on palauttanut EU:n ulkorajavalvonnan 30.4.2020 saakka. Suomi vastaa oman ulkorajansa valvonnasta. 

Matkustaminen
Ihmisten ei pidä matkustaa lainkaan ulkomaille sulun aikana. Ulkomaan matkalta Suomeen palaavan henkilön tulisi jäädä 14 vuorokaudeksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. 

Suomen kansalaiset ja vakituisesti Suomessa asuvat ihmiset saavat aina palata Suomeen. Suomessa olevat ulkomaiset matkailijat voivat poistua maasta.

Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu kaikilla rajoilla. 

Työmatkaliikenne sisärajan yli
Sunnuntaista 22.3.2020 klo 00.00 alkaen sisärajan ylittäminen työmatkaliikenteen perusteella on sallittua vain Ruotsin ja Norjan rajoilla olevilla luontaisilla työssäkäyntialueilla.

Tämä tarkoittaa, että Virosta ei voi jatkossa matkustaa viikoittain Suomeen töihin muut kuin tietyt määritellyt henkilöryhmät. Kaikille pendelöijille ammattiryhmästä riippumatta annetaan Suomeen tullessa suositus mennä karanteeninomaisiin olosuhteisiin 14 vuorokaudeksi.

Toistaiseksi on siis käytännössä mahdotonta jatkaa työntekoa Suomessa ja asua tai käydä perheen luona Virossa. Tarkennetulla linjauksella ei kuitenkaan olla puuttumassa virolaisten oikeuteen oleskella ja tehdä työtä Suomessa. On mahdollista jäädä Suomeen tekemään töitä. 

Rajanylityspaikan sulkemisella ei saa estää kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.

Ohjeistus rajanylitykseen poikkeusolojen aikana
Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista rajaliikenteeseen

Poliisi hoitaa kaikkina aikoina kiireelliset tehtävät

Poliisi on kaikkina aikoina toimiva valmiusorganisaatio, jossa on aina jatkuva varautuminen esimerkiksi sairauspoissaolojen tuomiin toiminnan muutoksiin. Kiireelliset tehtävät hoidetaan kaikissa tilanteissa.

Hallitus päätti, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.  Poliisi voi valvoa kokoontumisrajoitusten noudattamista voimavarojensa puitteissa.

Lisätietoa poliisin varautumisesta koronavirukseen

Pelastustoimi ja hätäkeskukset turvana arjen hätätilanteissa

Kunnat vastaavat siitä, että pelastustoimen palveluissa on varauduttu koronaviruksen leviämiseen. Pelastuslaitokset on ohjeistettu tartuntojen ennaltaehkäisystä. Pelastuslaitokset vastaavat palvelujen turvaamisesta sairaustapauksissa muun muassa henkilöstöjärjestelyin. Kiireelliset henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet sekä muut hälytystehtävät asetetaan etusijalle.

Koronavirustartuntaa tai siihen altistumista epäillessä ei pidä soittaa hätänumeroon 112. Hoito-ohjeita saa valtakunnallisesta neuvontanumerosta 0295 535 535 ja omasta terveyskeskuksesta. Hätänumeroon soitetaan vain kiireellisissä hätätilanteissa, kun henki tai terveys on vaarassa. Sama sääntö pätee aina, oli kyse koronaviruksesta tai muusta sairastumisesta.

Vastaanottokeskukset ovat varautuneet 

Maahanmuuttovirasto on varautunut koronaviruksen mahdollisen leviämiseen ja tekee yhteistyötä terveysviranomaisten kanssa. Vastaanottokeskukset ovat varautuneet mahdollisiin tartuntatauteihin. Vastaanottokeskuksissa työskentelee terveydenhuollon henkilökuntaa.

Turvapaikanhakijoille tehdään aina alkuterveystarkastus maahan saapumisen jälkeen. Terveystarkastuksessa huomioidaan se, onko hakija oleskellut epidemia-alueella sekä tarkastetaan oireet ja sairaudet. 

Lisätietoa koronaviruksen vaikutuksesta Maahanmuuttoviraston toimintaan

Sisäministeriö tukee hallinnonalaa

Sisäministeriö osallistuu tilanteen edellyttämään kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä varautuu tilanteen vaikeutumiseen. Myös ministeriön johtaminen ja toimintakyky pyritään turvaamaan henkilöstön ohjeistuksin etätöistä, kokouksista ja matkustamisesta.

Sisäministeriön pelastusosasto on Suomen vastuuviranomainen EU:n pelastuspalvelumekanismissa, joka on koronavirustilanteen takia aktivoitu. Se tarkoittaa käytännössä, että EU:n komissio voi muun muassa tukea jäsenmaita materiaaliavulla, avustushenkilöstöllä ja rahoittaa kustannuksia.