Koronavirukseen varautuminen

Sisäasiainhallinnon viranomaiset ovat pitäneet myös koronapandemian aikana huolta Suomessa asuvien turvallisuudesta.

Ministeriö valmistelee säädökset

Sisäministeriö valmistelee lainsäädäntömuutokset toimialallaan ja varautuu tarvittaessa jatkossakin koronatoimiin tiiviissä yhteistyössä hallinnonalan virastojen ja muiden ministeriöiden kanssa. Ministeriö vastaa tehtäviinsä liittyvästä kansainvälisestä ja EU-yhteistyöstä.

Maahantuloa Suomeen rajoitettiin koronan takia

Koronan takia maahantuloa Suomeen rajoitettiin vuosina 2020-2022 terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

Koronapandemiaan liittyvä sisärajavalvonta päätettiin 1.1.2022 ja maahantulon rajoitukset Suomen ulkorajoilla päättyivät 30.6.2022.

Vuosina 2020-2021 poliisi valvoi koronapandemian takia asetettuja kokoontumis- ja liikkumisrajoituksia.