Sisäministeriön blogi

Mitä kuuluu ulkosuomalaisstrategialle? Ensimmäisessä seurantaseminaarissa keskusteltiin ulkosuomalaisista ja viestinnästä

Ulkosuomalaisstrategia vuosille 2022-2026 valmistui joulukuussa 2021 sisäministeriön maahanmuutto-osaston johdolla ja sen toimeenpano on nyt käynnissä. Marja...

Maahanmuuttodialogeista eteenpäin

Sisäministeriö koordinoi syksyn 2022 aikana Maahanmuuttodialogien keskustelusarjan, jonka tavoitteena oli lisätä eri ihmisten ja ihmisryhmien välistä...

Nuorisorikollisuuteen vaikutetaan tehokkaimmin laajalla yhteistyöllä

Nuorten tekemissä vakavissa väkivaltarikoksissa on viime vuosien aikana havaittu selkeää nousua. Tilanne on herättänyt Suomessa kasvavaa huolta: Mistä...

Ilmastonmuutos haastaa pelastustoimea

Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n uusin raportti on vakava varoitus ihmiskunnalle. Ilmastokriisin torjunnalla on tulipalokiire. Maapallon...

Tasa-arvo pelastaa pelastusalan

Minna Canthin ja tasa-arvon päivää vietetään tämän viikon sunnuntaina. Tasa-arvon päivänä on hyvä kiinnittää huomiota sekä jo otettuihin hienoihin...

Hallitus on puuttunut katujengirikollisuuteen määrätietoisesti

Katujengit ovat vakava ilmiö. Erilaisia jengejä on ollut aiemminkin, mutta nyt niiden toimintaan liittyy yhä useammin väkivaltarikoksia. Suomessa on poliisin...

Väestönsuojelu marginaalista keskiöön

Syvän rauhan aikana väestönsuojelun kehittäminen ei ole ollut prioriteetti, minkä vuoksi sitä koskeva sääntely ja käytännöt ovat jääneet osittain ajastaan...

Suomen turvallisuus ja kriisinkestävyys vaativat lisätoimia

Kansliapäälliköt julkaisivat eilen omat viestinsä seuraaville hallituskausille. Mahdollisuudet Suomelle –raportti summaa kansliapäälliköiden yhteisen...

Ylimääräinen hätäkeskuspäivystäjäkurssi helpottaa Hätäkeskuslaitoksen henkilöstövajetta

Hätäkeskuslaitoksella on tärkeä rooli suomalaisten arjen turvallisuuden takaamisessa. Kun hätä on suuri, täytyy apua saada nopeasti. Hätäkeskus on...

Migriä uudistetaan palvelemaan paremmin asiakasta ja yhteiskuntaa

Maahanmuuttohallinnon on pystyttävä vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin sujuvilla ja oikeudenmukaisilla palveluilla.

Ukrainasta saapuu Suomeen ensi vuonna kymmeniä tuhansia pakolaisia

Talven tulo vaikeuttaa entisestään tilannetta Ukrainassa. Taisteluille ei näy loppua, minkä lisäksi Venäjä on viime aikoina kohdistanut julmia hyökkäyksiä...

Maailmanluokan väestönsuojat, joista on pidettävä huolta

Suomeen on pitkäjänteisesti rakennettu väestönsuojia taloyhtiöihin, työpaikoille ja julkisiin tiloihin – hyvä niin. Väestönsuojiin käytettyjä neliömetrejä...

Nuorisorikollisuuden ja katujengien torjuminen vaatii yhteistyötä

Huoli lasten ja nuorten syrjäytymisestä on meidän kaikkien yhteinen. Tänä vuonna lapsen oikeuksien viikon teemana on turvallisuus. Aihe on ajankohtainen,...

Keskustelu maahanmuutosta on tärkeää ja siihen halutaan osallistua – kokemuksia maahanmuuttodialogeista

Maahanmuuttodialogien tarkoituksena oli haastaa koko yhteiskunta keskustelemaan maahanmuutosta ja sen lukuisista eri teemoista.

Pelastustoimen neuvottelukunta seuraa ja arvioi pelastustoimen järjestämisen kehitystä

Esitys pelastustoimen valtakunnallisiksi strategisiksi tavoitteiksi herätti keskustelua ensimmäisessä kokouksessa

Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjuntatoimille on huutava tarve

Euroopan komissio ehdottaa useita toimenpiteitä, joilla EU-maat voisivat ennaltaehkäistä ja torjua lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Komission uuden...

Maahanmuuttopolitiikkaan tarvitaan johtajuutta, jatkuvuutta ja maahanmuuttajien osallistamista 

Sisäministeriön seminaarin tavoitteena oli pohjustaa tulevaisuuden maahanmuuttopolitiikan ja sitä tukevan lainsäädännön valmistelua.

Hyvinvointialueilla viimeistellään valmisteluja pelastustoimen järjestämistehtävän vastaanottamiseksi

Loppusyksy on kiireistä aikaa hyvinvointialuevalmistelussa, ja alueilla keskitytään nyt niihin tehtäviin, jotka on välttämätöntä hoitaa ennen vuoden vaihdetta.

Suomi jatkaa avun toimittamista Ukrainaan

Venäjän julma hyökkäyssota jatkuu Ukrainassa jo seitsemättä kuukautta. Sen aikana tuhannet ovat menettäneet henkensä ja miljoonat joutuneet pakenemaan...

Poliisin toimintaedellytykset varmistetaan vakauttamisohjelmalla

Olemme viime aikoina saaneet konkreettisesti havaita demokratian vahvuudet. Se on Suomen valitsema tie, ja sellaisenaan kaikin tavoin puolustamisen arvoinen...