Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Tasa-arvo pelastaa pelastusalan

Kimmo Kohvakka Julkaisupäivä 17.3.2023 13.00 Blogit SM

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka. Minna Canthin ja tasa-arvon päivää vietetään tämän viikon sunnuntaina. Tasa-arvon päivänä on hyvä kiinnittää huomiota sekä jo otettuihin hienoihin edistysaskeliin, mutta jopa tärkeämpää on katsoa tulevaan ja pohtia, millaisia askeleita meidän tulisi seuraavaksi ottaa tasa-arvoisemman yhteiskunnan edistämiseksi.

Katse on hyvä kääntää kaukaa lähelle ja jokaisen ihmisen ja toimialan olisi tärkeää muiden ongelmien osoittelun sijaan tarkastella omaa toimintaansa. Millainen on pelastusala vuonna 2023 ja millaisena näemme sen tulevaisuudessa? Monia toimenpiteitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi on tehty, mutta työtä riittää edelleenkin.

Vuonna 2021 sisäministeriö julkaisi pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelman. Kyseessä on käytännön työkalu, joka sisältää 38 konkreettista toimenpidettä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Toimenpide-ehdotukset koskevat muun muassa koulutusta, rekrytointia, palkkausta, työoloja, varusteita sekä viestintää ja johtamista. Toimenpidelistauksen moninaisuus kuvaa itsessään jo sitä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole arjesta irrallaan olevia asioita, vaan linkittyvät kaikkeen toimintaan.

Suunnitelmista käytäntöön

Kuten tiedämme, paraskaan suunnitelma ei vielä yksinään riitä, ellei sitä toteuteta käytännössä. Millaisia konkreettiset toimenpiteet pelastusalalla sitten käytännössä ovat? Hyviä esimerkkejä löytyy esimerkiksi viime kesänä järjestetyltä kansainväliseltä ELDIS22-palokuntaleiriltä. Leirille oli muun muassa tehty yhdenvertaisuussuunnitelma ja nimetty yhdenvertaisuudesta vastaava henkilö ja turva-aikuiset. Kouluttajille ja muille leirillä toimiville henkilöille järjestettiin koulutusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaiheista. Lisäksi teemaa pidettiin esillä aktiivisella someviestinnällä ja leirillä esillä olleilla Syrjinnästä vapaa alue -kylteillä.

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan turvallisuus ja tasa-arvo ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita, joihin jokaisen täytyy sitoutua. Meidän tulisi kuitenkin pystyä takaamaan yhtä turvallinen ja tasa-arvoinen arki myös työyhteisöissä ja työpaikoilla jokaiselle pelastusalalla toimivalle. 

Onneksi hyviä esimerkkejä löytyy myös pelastuslaitoksilta. Vuoden 2023 alussa tehtiin selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toimenpiteiden toteutumisesta. Monella pelastuslaitoksella on kehitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia, järjestetty anononyymeja rekrytointeja ja koulutusta tasa-arvoaiheista. Monissa työyhteisöissä on myös luotu konkreettisia toimintamalleja ja keinoja kertoa erilaisista häirintätilanteista tai muusta epäasiallisesta käytöksestä. Pelastustoimen valtakunnallisiin strategisiin henkilöstötavoitteisiin on kirjattu myös kohta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Kehitettävää riittää. Ajankohtaista keskustelua käydään tällä hetkellä muun muassa toimialan suojavarusteiden soveltuvuudesta naisille. Toimintasuunnitelmassa on esitetty aiheesta kansallista kehittämishanketta. Sopiva varustus on työturvallisuuskysymys. Tässäkin asiassa kysyntä ratkaisee, eli kun erilaiset työntekijät huomioivia varusteita tilataan, niitä varmasti myös valmistetaan.

Ala tarvitsee osaavia ja motivoituneita työntekijöitä – sukupuoleen tai taustaan katsomatta

Työntekijäpulaa povataan tulevaisuudessa useille eri aloille, eikä pelastusala ole tästä poikkeus. Meillä ei ole varaa menettää motivoituneita ammattilaisia ja uusien osaajien houkuttelussa alalle tavoitteena on, että pelastusala näyttäytyy kiinnostavana mahdollisuutena kaikille alasta kiinnostuneille huolimatta heidän taustastaan tai sukupuolestaan.

Alan monimuotoisuutta voidaan edistää muun muassa eri väestöryhmille suunnatulla viestinnällä. Tasa-arvo ei tarkoita pelkästään sukupuolten tasa-arvoa, vaan myös muunlaisen monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämistä. Pelastustoimessa tässä riittää työnsarkaa, sillä ala on edelleen todella segregoitunut. Naisten osuus kokoaikaisista, täyspalkkaisista alalla työskentelevistä henkilöistä on vain 13 prosenttia ja pelastustoimessa työskentelee hyvin vähän maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Työuria pohdittaessa koulutusuudistuksen rinnalla on myös välttämätöntä pohtia, miten mahdollistamme erilaisten osaajien saamisen toimialalle. Pelastustoimen tulisi edustaa koko väestöpohjaa. Alan monimuotoisuudella on entistä suurempi merkitys ihmisten eriarvoistumisen torjumisessa ja turvallisuuden tunteen lisäämisessä kaikissa väestöryhmissä.

Varmistaaksemme tulevien osaajien hakeutumisen alalle ja nykyisten työntekijöiden työssä viihtymisen ja jaksamisen, meidän tulee olla valmiita konkreettisiin toimiin alan tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat alan pito- ja vetovoima tekijöitä.

Kaikkien halukkaiden tulisi olla mahdollista hakeutua pelastusalan monipuolisiin, kiinnostaviin ja vastuullisiin tehtäviin. Suomalaiset ovat kyselyissä ja tutkimuksissa osoittaneet toistuvasti suurta luottamusta ja arvostusta pelastustointa ja sen henkilöstöä kohtaan. Haluamme säilyttää tuon luottamuksen myös tulevaisuuden kasvavissa haasteissa. Tämä onnistuu vain riittävällä, osaavalla, hyvinvoivalla ja innostuneella henkilöstöllä.

Kimmo Kohvakka
Pelastusylijohtaja
@KimmoKohvakka

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.